Bjørg Eriksen, styremedlem, Dyrebeskyttelsen Bergen Ryddemannskapene er blitt kurset for å kunne etterlate vegetasjonen penest mulig, og det blir lagt vekt på en god dialog med grunneierne. Men hvorfor blir det ikke tatt hensyn til dyre— og fuglelivet?

Vi er nå inne i den mest hektiske yngleperioden for ville dyr og fugler. Stor menneskelig og motorisert aktivitet kan skremme dem bort fra ungene sine, noe som lett resulterer i at ungene dør. Blir rugende fugler lenge borte fra reiret, vil fosteret i egget dø. Man må også regne med at reir blir ødelagt når trær felles eller beskjæres.

At det fra tid til annen må foretas opprydding i busker og kratt langs kraftlinjer, er noe alle forstår. Men det skulle vel ikke være nødvendig å utføre dette arbeidet i den perioden dyr og fugler er mest sårbare.