Begrunnelse: når folk sparer strøm går der mindre strøm i ledningene og da utgiftene til nettet er det samme enten de bærer kraft eller ikke må linjeleien økes. Det virker som e-verkene helt har glemt vinterens strømfiasko. Det som også forundrer undertegnede er den smakløse påstanden som fremsettes. Vi har vel aldri forhindret at E-verkene skal brenne inne med strømmen sin. Snarer tvert imot. Det mest miljøriktige er å fyre med strøm fra norske vassdrag og ikke med dansk kullkraft. Når e-verkene selger ut strømmen tidlig på høsten til våre naboland kan de ikke kreve dette kompensert med større linjeleie senere i sesongen. Får de ikke linjeleie ved eksport?

Hvis enkelte E-verk virkelig mener det som er kommet frem i media er dette igjen et eksempel på en fiendtlig handling rettet mot slutt forbrukerne. Der eksisterer vel ikke et eneste e-verk som har hatt problemer med å få solgt strømme sin denne vinteren og det til blodpris. At forbrukerne flykter fra sin lokale leverandør og kjøper kraft over Internett er deres egen skyld drevet av den grådighetskulturen som har grodd frem i det norske kraftmarkedet de siste 3-4 årene. Å distribuere andres strøm er kanskje ikke så lønnsomt men man skal være svært så forsiktig å skylde på at sluttforbrukeren flykter til de beste tilbudene på kraft.

Man skal heller ikke glemme at linjenettets tilkobling er en monopol leveranse som ikke kan endres. Linjeleien er noe en må leve med og er bestemt av Stortinget. Å forsøke å endre dette fordi e-verkenes grådighetskultur har tatt overhånd er noe som ingen er tjent med. Jeg har store problemer med å innse at der eksisterer e-verk som brenner inne med kraften sin, det er tull, dette er blårussfakter. Norske kraftverk har vel aldri hatt større fortjeneste som denne vinteren. Nå må hr. Steensnæs snart komme på banen og sette en effektiv stopper for forslaget. Er det ikke rart at KrFs oppslutning går mot null?

ARNE KRISTIAN KNUDSEN