TERJE ULVEDALterje.ulvedal@bt.no FørdeDei sterke bilda av sørgande og rasande mødre, koner og barn etter forliset med den russiske atomubåten i Barentshavet rørte Line Engeseth Blålid i hjartet. Så djupt inntrykk gjorde ulukka at ho bestemte seg for å starte sin eigen innsamlingsaksjon. Torsdag, godt sju månader etter ulukka der 118 russiske soldatar og offiserer omkom, set ho sluttstrek. Det skjer når ho på det norske konsulatet i Murmansk skal overlevere den symbolske sjekken til enka etter kapteinen på "Kursk".— Det kjem til å verte veldig spesielt, trur Line Engeseth Blålid. Murmansk Røde Kors Dei 222.000 kronene som står på kontoen Måløy-kvinna oppretta etter ubåt-havariet, har ho bestemt seg for skal overførast til Murmansk Røde Kors. Det skjer etter råd om at dette vil vere det sikraste med tanke på at dei innsamla midlane skal komme dei pårørande til gode.- I samarbeid med Røde Kors skal dei innsamla midlane overførast til deira avdeling i Murmansk. Pengane skal øyremerkast tiltak for born og unge i den forbodne byen Vidjajevo, der flesteparten av dei omkomne russarane budde. Godt samarbeid Sjølv ser Line Engeseth Blålid helst at pengane vert nytta til helsearbeid, eventuelt til prosjekt i barnehagar eller skular i den forbodne byen. Måløy-kvinna reiser med fly til Kirkenes, og tek buss til Murmansk. Først tysdag er ho framme, sjølv om avreise er i dag.Onsdag skal ho i møte med Murmansk Røde Korsk for å verte orientert og sjå på arbeidet dei driv i storbyen på Kola-halvøya. Dagen etter vert det offisiell seremoni med overlevering av sjekken på det norske konsulatet. Frå Vidjajevo kjem kona til "Kursk"-kapteinen for å ta mot den heimelaga sjekken. Sjølv fekk ikkje Line Engeseth Blålid komme til den hemmelege byen. Også russiske aviser og fjernsynsstasjonar vert til stades. 118 omkom - Det norske konsulatet i Murmansk har lagt til rette for ein stor del av programmet. Dei har lagt ned ein kjempejobb, fortel Engeseth Blålid som ikkje kan få gitt nok ros til den norske representasjonen i den nord-russiske byen. Den atomdrivne ubåten "Kursk" forliste i Barentshavet 12. august i fjor. Først eit par dagar seinare kom dei første meldingane om ulukka.Alle dei 118 om bord miste livet, men fleire av dei overlevde sjølve havariet. Dette vart første gongen stadfesta då det vart funne eit brev på ein av dei omkomne etter at redningsmannskap hadde henta den døde offiseren ut av vraket. I dette brevet sa kapteinløytnant Dmitrij Kolesnikov farvel til den unge kona si. I følgje opplysningane i brevet overlevde minst 23 av mannskapet eksplosjonane som rysta "Kursk" laurdag 12. august.I brevet Kolesnikov skreiv medan han sat fanga i djupet, fortalde han også om korleis dei overlevande hadde forsøkt å ta seg ut gjennom ei naudluke utan å lukkast.