Men i statsråd 8.11. ble det vedtatt tillegg om at tilskuddsordningen for partiene videreføres fra 2002 til 2003. Fortsatt foreslås at støtten totalt på 256 millioner kr for 2002 reduseres til 212 millioner kr for 2003. Stortinget fatter snart endelig vedtak.

Statsstøtten er delt i fire. Den klart største delen går til de politiske partienes sentrale organisasjoner på grunn av stortingsstemmer. For 2002 er denne på 148 millioner kr = 58 prosent. Tilsvarende går 23 prosent til fylkene, 17 prosent til kommunene og 2 prosent til de politiske ungdomsorganisasjonene. I 1990 utgjorde hovedpotten 47 prosent.

Regjeringens første forslag skyldes blant annet uro over at hele femten småpartier deltok i stortingsvalget i fjor. Tallet vil trolig reduseres vesentlig om vi tar lærdom av danskene. Det er bred dansk enighet om økonomiske sperrer ved 100, 500 og 1000 stemmer. Våre tilsvarende på null, null og ca. 63.000 er dels dumsnille, dels urimelig diskriminerende. Fem småpartier hadde i fjor over 5000 stemmer.

HELGE MYHRE