Våre barn skal nå sikres bedre rammevilkår på skolen gjennom en arbeidsmiljølov. Det synes vi er flott. Å gi samfunnets yngste borgere gode undervisningsforhold er en fornuftig samfunnsinvestering.

Med den nye skolemiljøloven skal barnas fysiske og psykososiale behov tas på alvor. Man skjønner at dette er forutsetninger for at resultatene skal bli best mulig. For å sikre at loven blir fulgt opp har man også lagt inn sanksjonsmuligheter. Det betyr at skoler som ikke oppfyller kravene skal straffes. Opptil tre måneders fengsel kan en lærer eller rektor få hvis man ikke tar mobbing på alvor.

Senior Norge synes Kristin Clemet fortjener honnør for sin innsats på dette feltet. Hun sikrer de unges hverdag, hun gir dem trygghet! Men hva med våre eldste borgere?

Kjære Kristin Clemet kan ikke du få din regjeringskollega Ingjerd Schou til å gjøre det samme for de eldre? Vi trenger minstestandarder for hvordan vi skal ha det på våre sykehjem. Får vi en lov som garanterer de eldre en viss verdighet, lover dem sykehjemsplass når de trenger det, garanterer for daglig stell, hjelp til toalettbesøk osv. vil norsk eldrepolitikk se mye bedre ut. Folk vil ikke lenger engste seg for å bli gamle. Man fjernes frykten og erstatter den med trygghet.

RUNE KVEVIK, ORGANISASJONSDIREKTØR