• Eitt av dei artigaste orda eg veit om er «kjendis-opprør», skriver Are Kalvø i Uken på skrå.

Det finst ord som berre er artige. «Listefyll» er for eksempel eit artig ord. Ikkje spør meg kvifor. Det er berre artig å seie.

«Rumpetaske» er også eit artig ord, av meir barnslege årsaker. Og slåbrok. Men eg lurer på om ikkje «kjendisopprør» er det aller artigaste. Eg fniser alltid når eg ser det ordet. Som då Dagbladet fortalde om kjendisopprøret mot fotball-VM på betal-tv på ei førsteside denne veka.

Det er ikkje det at dette ordet er spesielt artig å seie. Eller at det er artig av barnslege årsaker. Eller at det skildrar noko som er artig.

Dette handlar ikkje om det som ordet skildrar. Eit kjendisopprør er eigentleg ikkje artig i det heile tatt. Eit kjendisopprør er tvert imot som regel eit utslag av at det er kjedelege tider.

Fordi det er kjedelege tider ringjer nokon frå ei avis eller ein tv-kanal til eit utval kjendisar og spør kva dei synest om eit eller anna emne.

Dersom meir enn tre kjendisar ikkje synest noko særleg om det valde emnet, har du eit kjendisopprør. Ikkje spennande i det heile tatt.

Dersom berre ein av kjendisane ikkje synest noko særleg om det valde emnet, har du ikkje eit kjendisopprør, men ein kjendis som rasar, og det er endå mindre spennande.

GRUNNEN til at «kjendisopprør» er eit artig ord, er assosiasjonane det gir, bileta du får i hovudet ditt av kjendisar som har fått nok, som marsjerer ut i gatene for å seie frå om at no har samfunnet verkeleg gått av hengslene.

Det er sjølve tanken på kjendisar som gjer opprør som er morosam. Fordi kjendis er eit tulleord som blir nytta om folk som er kjende, uansett kva dei er kjende for. Når nokon blir kalla kjendis, sluttar vedkommande å vere politikar, skodespelar eller popmusikar og går over til først og fremst å vere kjent.

Ordet «kjendisopprør» får det til å verke som om kjendisar er ei godt organisert gruppe som møtest for å planleggje aksjonar som kan ramme samfunnet hardt. Og korleis kan kjende folk aksjonere mot samfunnsutviklinga? Ved å legge ned arbeidet? Ved å nekte å vere kjende?

EG SER FOR MEG Norges mest berømte kvinner og menn som byrjar å gå med caps og solbriller i protest mot kommersialiseringstendensane i tida. Eg ser for meg tv-programleiarar som sitt med ryggen til kamera under heile sendingar for å vise sin avsky.

Eg ser for meg visesongarar som lenkar seg fast utanfor husa sine og ropar «her blir det ikkje snakk om heime-hos-intervju før regjeringa tar til vettet.»

Eg ser for meg illsinte reality-stjerner som troppar opp i Se og Hør-redaksjonen for å seie frå om at dei nektar å ta imot ein einaste gratis sydentur så lenge kjendisopprøret pågår. Eg ser for meg kulturpersonlegdommar som går på premierer med snur i døra.

Eg ser for meg kjende menneske som berre legg på når nokon ringjer frå ei avis eller ein tv-kanal og spør kva dei synest om eit eller anna emne. Nei, forresten, det var vel å overdrive.