Næringsmiddeltilsynet og Miljørettet helsevern, Bergen og omland, har gjennom undersøkelser påvist at det fortsatt lekker ut PCB til sjøvannet i Byfjorden og de nærliggende fjordområdene.

Tilsvarende undersøkelser førte til at det i 1996 ble innført forbud mot salg av fisk og skalldyr fra fjordområdene rundt Haakonsvern. Årsaken var de høye verdiene av PCB som ble påvist fra fisk og skalldyr der.

Sjefingeniør Anna Walde ved Næringsmiddeltilsynet i Bergen sier til Bergens Tidende at det ikke er farlig å spise skalldyr og rundfisk fra Byfjorden.

— Prøvene viser at det fremdeles er noe PCB i sjømat fra dette området. Men forekomsten er ikke så høy at vi fraråder folk å spise skalldyr og rund fisk. Derimot bør man ikke spise lever av fisk som er fanget i indre deler av Byfjorden mellom Kvarven og Hegreneset og områder som Åstveitvågen, Eidsvågen, Skuteviken, Store Lungegårdsvann, Puddefjorden, Laksevågen og Gravdal. Dette kan mest hensiktsmessig defineres som et sammenhengende belastet område. Samme forhold gjelder Kolavågen, Bakarvågen og Florvåg på Askøy, sier Walde.

Bergen kommune skal utarbeide en tiltaksplan for å rydde opp i de gamle utslippene av PCB.

Undersøkelsen nå gir ingen indikasjon på at forurensningen stammer fra nye kilder. PCBen stammer fra gamle kilder som fortsatt tilfører sjøvannet det kreftfremkallende stoffet.