23.000 hordalendinger er blitt spurt om hvordan de har det. Forskere har vurdert hvordan faktorer som røyking, alkoholforbruk, trim og yrke innvirker på vår mentale og fysiske livskvalitet. Og det de fant er overraskende. Det er ikke de best trente, superslanke avholdsmenneskene som er lykkeligst. Tvert imot — de som er litt overvektige og tar seg noen glass i uken har best livskvalitet.

— Det er bedre å drikke litt enn ingenting. 2-4 alkoholenheter i uken er bare bra. Hvis tallet overskrides går det raskt nedover med den mentale livskvaliteten, og man blir gjerne trist. Men om triste mennesker drikker mer, eller de blir nedfor fordi de drikker, det sier undersøkelsen ingenting om, forteller førsteamanuensis Monica Wammen Nortvedt ved Høgskolen i Bergen.

Stump røyken - bli lykkelig

Røykerne er taperne i undersøkelsen. Selv de som røyker lite har en lavere score når det kommer til livskvalitet.

— Det overrasket oss, fordi røykere ofte blir sett på som mer sosiale enn andre. Det hjelper likevel ikke på livskvaliteten. Røykere ligger jevnt under ikke-røykere. Men slutter du, tar det ikke lang tid før livskvaliteten kommer opp på gjennomsnittet igjen, sier Wammen Nortvedt.

De overvektige kommer også bra ut i undersøkelsen.

— Man kan være ganske overvektig før det går ut over den mentale livskvaliteten. Tendensen er at det ekstreme er skadelig. Svært tykke eller tynne mennesker er ofte mindre fornøyd med tilværelsen. Men de litt overvektige har det bedre enn de tynne, sier amanuensen.

Bønder sliter mest

Undersøkelsen slår fast at det er klar sammenheng med yrkesvalg og livskvalitet.

— Vi befinner oss på jobben store deler av dagen. Det er derfor relevant og undersøke hvordan yrket ditt innvirker på livskvaliteten, sier Trond Riise, professor ved seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet. Bønder kommer dårligst ut når det gjelder den mentale livskvaliteten.

— Våre funn sier ikke noe om hvorfor det er slik, men ved å underbygge med utenlandske undersøkelser kan man likevel spekulere. Bønder er ofte i en økonomisk vanskelig situasjon. Store omveltninger stiller høye krav til videreutvikling. Frykt for nedlegging preger også bøndene. I tillegg er det ofte et ensomt yrke, sier Riise.

Yrkessjåførene har dårligst fysisk livskvalitet. Riise mener det skyldes stillesittende arbeid, dårlig mat og mye røyking som gjør at mange sjåfører har en usunn livsstil.

Ledere i alle bransjen kommer best ut. De trimmer, er fornøyd med livet og arbeidssituasjonen. Selv om de også har høyt stressnivå, har de ofte større kontroll over situasjonen, noe som gjør det enklere å takle.

OVERVEKT: Litt flesk rundt livet har ingenting å si for trivselen, ifølge en ny undersøkelse.
FOTO: SCANPIX