Sjølv om Kvalheim er dagleg leiar og eineeigar av ei verksemd med over 600 millionar i årsomsetnad, har han aldri vekt spesiell oppsikt blant dei mange fiskemillionærane i velståande Måløy.

Men den relativt anonyme statusen fekk ein brå slutt i går, då Økokrim siktet fiskegrüderen for momssvindel på over 200 millionar kroner.

Selte oppdrett for 60 millionar – Han har eit heilt normalt hus hus og køyrer ein Saab 9-5, slik som alle her i Måløy, seier ei kilde som kjenner miljøet godt.

Men både selskapet OK Fish Kvalheim AS og Jarle Kvalheim sjølv har tjent feitt dei siste åra. 51-årige Kvalheim er eineeigar av selskapet, og stod i 1999 oppført med vel 3,1 millionar kroner i bruttoinntekt. Og i fjor tente han stort på omfattande sal av oppdrettsselskap

Den sikta 51-åringen er fødd og oppvasken i Måløy, og har vore i fiskeribransjen i over 30 år. Han etablerte selskapet OK-Fisk Kvalheim AS i 1990, basert på ein lukrativ kombinasjon av oppdrett og fiskeeksport.

Så seint som i desember i fjor selde OK-Fish Kvalhem AS alle sine oppdrettsaktivitetar til giganten Pan Fish ASA, ein transaksjon som ifølgje lokalavisa Fjordenes Tidende innbrakte eigaren kring 60 millionar kroner i kontantar og børsnotere Pan Fish-aksjar.

– Eg fekk ein god pris, og det er ikkje lenger så interessant å være ein liten oppdrettar i eit område der dei andre er bundne opp i større system, var den daglege leiaren si forklaring til lokalavisa mandag denne veka.

Akselererande profitt For OK-Fish Kvalheim AS var planen vidare å konsentrere seg fullt ut om fiskeeksport i tida framover.

Selskapet har kun syv tilsette, men kan likevel ikkje reknast som nokon smågut blant norske fiskeeksportørar. Dei tre-fire siste driftsåra har selskapet opplevd ein akselererande omsetnad så vel som profitt, med auke i omsetnad frå ca. 260 millionar i 1998 til 450 millionar i 1999 og meir enn 600 millionar i fjor.

Hovudkontoret ligg i Måløy. På sine eigne nettsider skriv selskapet at dei forventar å komme ut med ein omsetnad på 650 millionar kroner og eit overskot på 40 millionar i år 2000.

Eksporten dreier seg i all hovudsak om oppdrettslaks, levert frå 35 oppdrettarar frå Finnmark i nord til Sogn og Fjordane i sør. Men selskapet eksporterer også ulike andre typar fersk fisk. I år 2000 låg eksportvolumet på over 20.000 tonn fisk. På mottakssida har OK-Fish Kvalheim AS etablert eigne mottaksselskap for eigen fisk innanfor EU-området.

Selskapet har framleis ein del eigarinteresser i nordnorsk oppdrett.