Wenche Engestøl

Rektor ved Levende Ord Barneskole

Bakgrunnen det hele startet med var tv-programmet med tittelen «På barnetro skal landet bygges» som ble sendt tirsdag 25.11. Første innlegg om dette var i BT allerede tirsdag 25.11.

Jeg synes det er beklagelig at tv-program og -innslag fra skolen vår dette året har gitt et svært ensidig bilde. Det kan se ut som om det eneste vi gjør er å synge kristne sanger og sitere fra Bibelen, men det er kun en svært liten del av skolehverdagen. Det er en undervurdering av både departementet og Statens utdanningskontor å tro at de kunne gitt vår skole godkjenning dersom vi nærmest drev som en søndagsskole. Vi har hatt flere besøk fra begge disse instanser der vi har gjennomgått skolens fagplaner, læremateriell og metoder. Departementet har også godkjent bønn i tunger som en naturlig del av morgensamlingen klassene har ved skoledagens begynnelse. Det er naturlig at det praktiseres bønn i en kristen skole, men hvordan det enkelte barn velger å be, må være en frihet. Ingen elever blir tvunget til å be i tunger. Elevene blir nødt til å følge skolens regler, men ingen verken kan eller vil prøve å tvinge dem til å tro på Gud.

Det hevdes også at vår skole lærer elevene til å bli intolerante og gettopreget, noe som stemmer dårlig med det kristne menneskesyn som vi står for. Vi skal hjelpe elevene til å ha en klar overbevisning selv, men lærer dem samtidig å ha respekt for dem som har tatt et annet valg. Toleranse må ikke forveksles med relativisme. Jeg vil påstå at det er nettopp vår skole som kan møte en del intoleranse, som ikke minst kommer til syne i oppslag i mediene.

Det jeg skulle ønske var at de som går ut med sterke meninger om skolen vår, kun bygd på klipp i et tv-program, ville ta en tur innom oss. Det vanlige er at man setter seg inn i saker man vil uttale seg om. Man vil da finne ut at vi underviser vanlige fag etter L97, synger sanger som brukes i norsk skole og har utfordringer som også finnes i offentlig skole. Vi har stor respekt for lærere i offentlig skole og vi vet at vi har mye å lære av hverandre. Det norske flagget på pultene er en noe utvidet 17. maifeiring. En takknemlighet og en respekt for fedrelandet og byen vi bor i. Så må vi huske at alle oss som har grunnskolen i Bergen som virkefelt, enten det er privat eller offentlig skole, har som felles mål å gi det aller beste både av opplæring og fostring til byens oppvoksende slekt. Det innebærer også å ha respekt for hverandre.