Fredag ble fem plasser tatt i bruk bak posthuset i Rådhusgaten, og kommende fredag blir ytterlige 19-20 plasser tilgjengelige.

Ved Kjøttbasaren på Vetrlidsallmenningen kommer 2-3 plasser, og på Lido-hjørnet ved Torgallmenningen blir det drosjeholdeplass mellom klokken 01 og 06.

På Bryggen blir det opprettet ti drosjeholdeplasser for midlertidig bruk, med varighet frem til rundt februar 2004. På Bryggen vil drosjene rykke frem i kø, slik som på Ole Bulls plass, og påstigning skjer lengst mot nord.

I løpet av oktober og november har taxiselskapene, kommunen, vegvesenet og politiet sammen vurdert dagens drosjesituasjon.

Etableringen av de fire nye drosjeholdeplassene i sentrum letter presset på drosjenæringen nå i julebordssesongen, og gir også andre lettere tilgang til drosjetjenester.