Mens inngangsdøren til boligen var avlåst da politiet tok seg inn fredag ved 21.30-tiden, skal man ha funnet et vindu delvis åpent. De tekniske etterforskerne fattet spesiell interesse for et vindu i går.

Kan ha blitt overrasket

Blant ungdommer i nærmiljøet var det kjent at den drepte hadde alkohol og medikamenter i huset. En teori er derfor at noen kan ha tatt seg inn vinduet om natten for å skaffe seg disse, men at de er blitt overrasket av 59-åringen. Det er derimot ikke tegn til kamp. Det er heller ikke så rart. Den bevegelseshemmede mannen hadde liten mulighet til å gjøre motstand.

En annen teori er at 59-åringen har åpnet døren for sin drapsmann, eller at vedkommende har hatt nøkler til boligen. Det siste er ikke utenkelig, ettersom mannen brukte å få flere ungdommer til å handle for seg.

Peker mot ungdom

Felles for flere av teoriene er at de peker i retning av ungdomsmiljøet som 59-åringen hadde kontakt med.

— Vi fatter interesse for alle som har hatt kontakt med den drepte, også ungdommene, sier lensmann Arne Vardøy ved Arna og Åsane politistasjon til BT.

Det virker som om politiet nærmest utelukker at de jakter på en rovmorder. Den eneste opplysningen som støtter den teorien, er at avdøde likte å skryte av at han hadde mange penger, mens realiteten var en helt annen.

Politiet vil ikke svare på om 59-åringen har vært flyttet på etter at han ble drept. Liket skal derimot etter det BT forstår være forsøkt skjult. Det kan forklare hvorfor det gikk så lang tid før noen fattet mistanke om at noe var galt. Flere skal ha sett inn vinduene uten å se noe spesielt.

Forklaringer spriker

I går var flere ungdommer inne til avhør. BT kjenner til at vitner i saken har vært inn tre ganger og forklart seg. Det er svært uvanlig i en sak som for politiet bare har pågått i tre dager.

Vitner skal ha gitt motstridende opplysninger om hverandres bevegelser og hva de har sett når.

— Det er ikke enkelt å huske hva man gjør, og dager blandes sammen. Det trenger ikke være mer dramatikk i det enn det, sier Vardøy.

— Men en person har vært inne tre ganger?

— Jeg vil ikke kommentere enkeltvitner, svarer lensmannen.

Ved 17-tiden i går avsluttet de taktiske etterforskerne arbeidet for dagen. Etterforskningsledelsen virker rolige og trygge på at de jobber på rett spor.

Samtidig vet de at presset mot drapsmannen øker for hver time som går.

En kilde sier til BT:

— Vi føler at vi sitter med svært gode taktiske opplysninger.

Noe lensmannen bekrefter.

— Vi har interessant informasjon å jobbe ut fra, men om vi står foran et snarlig gjennombrudd vil jeg ikke spekulere i, sier Vardøy.

Politiet har også sikret seg spor på åstedet, blant annet fotavtrykk

Vardøy vil ikke si noe om hvilke funn man har gjort, bortsett fra at de er interessante.

Kontakter Kripos

Trolig ber Åsane-politiet om bistand fra Kripos for å få vurdert deler av materialet.

— Vi kommer trolig til å be dem om hjelp til analyser av funn vi har gjort, sier Vardøy.

Politiet opplever ingen tipsflom i saken, men får stadig henvendelser fra publikum.

— Vi ønsker at folk forteller oss mest mulig, både om observasjoner av den drepte og personer eller biler som har vært i området, sier Vardøy.

Et problem for politiet er at det i nabolaget har etablert seg et rykte om hvem som står bak drapet og at dette kan føre til at viktig informasjon ikke når frem til etterforskerne.

— I den fasen vi nå er inne i, er det viktig at folk forteller oss det de vet, og ikke hva ryktene sier. Vi har ingen mistenkte, gjentar Vardøy.

FINKJEMMER: For tredje dag på rad jobbet teknikere på drapsstedet. De viste spesiell interesse for et vindu, som skal ha blitt funnet delvis åpent da politiet tok seg inn i leiligheten fredag kveld.<p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ