Haci Akman er professor i etnologi og kultur, jeg tror det må være norsk kultur og ikke kurdisk kultur. Det endrer ikke noe å si som Akman at det bare er «historie», i praksis mener han det er kurdisk kultur.

Før islam ble innført i Kurdistan hadde kvinnene mer frihet. De deltok i politikken og var soldater, og de trodde på kjærligheten. I den kurdiske historien er det mange eksempler på hvordan kurdere hadde kjærester. Kjente par som Mem og Zin, Shirin og Farhad, Las og Rasal, Shem og Walid og mange andre. Disse historier handler ikke om æresdrap, eller at det er forbudt å ha kjærlighet. De handler om helt andre ting, f.eks. hvordan misunnelige folk kom imellom dem og ødela for dem.

Å si at kvinneundertrykking handler om kurdisk kultur betyr at islam blir fritatt for kritikk. Ifølge Koranen skal sex før ekteskapet straffes med 100 piskeslag, og utroskap skal straffes med steining. I kapittel 24 står det f.eks. følgende: «Horkvinne og horkarlen, gi hver av dem hundre piskeslag. La ingen medlidenhet for dem gripe dere når det gjelder Guds religion — om dere tror på Gud og Dommens dag. Og la en gruppe troende overvære deres avstraffelse.»

I samme kapittel står det at «De som kaster tvil over sine hustruer, og ikke har andre vitner enn seg selv, la en sliks vitnesbyrd være at han sverger en firfoldig ed ved Gud, at han taler sant.» Det vil si at menn ikke trenger noen vitner for å sette ut rykter om sin kone, han trenger bare sverge ved Allah.

Mange som er på fjernsyn nå sier at islam ikke er problemet. I stedet er det kurderne som får skylden. Ingen europeiske land har støttet kurdernes frihetskamp. Først når kurderne gjør noe dårlig blir det oppmerksomhet rundt dem. Den mannen som drepte sin datter i Sverige er en morder og han må bli dømt. Men han gjorde det fordi han har lært det fra muslimene, ikke fordi han er kurder. Det er feil at kurdere skal stemples på denne måten. Akman sier også at samboerskap er ukjent i kurdisk kultur. Men i Kurdistan-Irak finnes det flere landsbyer der folk alltid har praktisert samboerskap, de kalles redwan og bor i Zlude og Pshder utenfor Suleimaniyah.

I alle kapitalistiske land vil de styrende at folk skal bruke tid på religion, eller at det er mye rasisme så folk angriper innvandrere i stedet for systemet. Derfor sier ingen på TV 2 at det er islam som er problemet, de legger skylden på kulturen. Hele samfunnet fungerer rasistisk, og kurderne blir behandlet spesielt dårlig. Vi merker det på skolen, på sosialkontoret og alle andre steder der myndighetene jobber med innvandrere. Vi får ikke si vi er fra Kurdistan, vi må si Irak, Iran eller Tyrkia. Alltid bare andre land, men aldri Kurdistan. Kurderne blir behandlet som dritt i hele verden. Og likevel blir vi kalt for drittsekker! Det er rasisme mot kurderne.

Kurdere vil gjerne leve sammen med nordmenn, men folk som er rasister gjør at mange av kurderne trekker seg tilbake. Mange innvandrere og flyktninger har psykiske problemer på grunn av ting de har opplevd i hjemlandet. Når de kommer til et nytt land med annerledes kultur og språk, blir det enda verre for dem. De flykter fordi de trenger støtte, men de får ikke den støtten de trenger. Mange nordmenn tror innvandrere får tusenvis av kroner, men du får ikke mer enn 4000 kroner fra sosialen. Du må tenke på penger hele tiden, økonomien er så dårlig at du ikke kan tenke på dine andre problemer. Mange har det vanskelig med å gå på skolen og lære, fordi det er så mange problemer. De kan ikke fokusere på skolen. Og når økonomien er dårlig er det vanskelig å være venner med dem som er norske. Når du er innvandrer og verken har jobb eller kan snakke bra norsk, betyr det at mange ser på deg som mindreverdig. De tror du bare er lat. De skjønner ikke problemene våre.

Hver eneste ting som er negativt for innvandrere blir misbrukt av media og Carl I. Hagen. Hver gang en innvandrer stjeler, får vi høre om det. Men nordmenn stjeler også, akkurat som andre folk. En nordmann kan også drepe sin datter og slå sin kone, men vi får bare høre om det når innvandrere gjør det. Det er rasisme satt i system. Vi må endre dette systemet.

Av Shilan Shorsh