«KNM Tyr» vart trekt ut av leitinga onsdag mor-gon. Med miniubåt var då dei djupare partia av fjorden utanfor Sogndal sentrum gjennomsøkt. Også spesialtrena politihundar har siste to dagane vore sett inn i søk på land, men utan resultat. Ifølgje politiet er leitinga på land førebels innstilt.