Av Stig Høisæther, leder Leieboerforeningen Bergen

I Norge var der frie markeder også på den tiden med påfølgende økt rikdom, men som nå økende fattigdom. Mange leieboere er de siste årene blitt sosialklienter, årsak: fritt leiemarked med påfølgende høye husleier og et uforutsigbart strømmarked med høye strømpriser. Når husleien var betalt så hadde mange mindre råd til andre nødvendige utgifter i sin husholdning. Nå er det enda verre i dag, for strøm, varme og lys er langt mer elementært enn for 70 år siden. Leieboerforeningen frykter at økte strømpriser kan medføre at flere blir hjemløse og at leieboere bare blir enda fattigere. Snitt månedsleie i Bergen er like urealistisk høy som strømprisene og den harde svien kommer nok i løpet av januar/februar måned. Leieboerforeningen i Bergen er for tiden nedringt av fortvilte leieboere som ikke vet hvordan en skal klare 2000 til 3000 mer i strømutgifter i tillegg til husleien, mat og klær. De fleste nekter å gå den tunge veien til sosialkontoret for å tigge penger til livets opphold. Bostøtten og sosialstøtten har mange tvingende særregler som gjør at mange vil falle utenfor ordningen. Videre er det lang behandlingstid før slike økonomiske støtteordninger slår inn for leieboerne. Det er størrelsen på den totale boutgiften som er utslagsgivende og tar knekken på leieboere i alle aldrer. Etter våre beregninger betaler en gjennomsnitts leieboer kr 5500 pr. mnd. i husleie. Bruker pr. mnd. kr 2500 i strøm og kr 2500 pr. person i mat. Kr 1500 til klær og brensel. Kr 1500 til andre faste løpende regninger. Det gir en netto husholdningsutgift på kr 11000 pr. mnd. De fleste trygdegrupper faller utenfor et slikt markedssystem og enslige mødre vil få det enda verre enn før. Leieboerforeningen henstiller nå til de som har strøm innbakt i husleien om å ikke godta en økning. De skal heller ikke gå med på å forandre på leieavtalen eller å skille ut strømmen fra husleien. Ta kontakt med Leieboerforeningen i Bergen om så skjer! De som har minusmåler må kreve dokumentasjon fra strømleverandør på de faktiske kilowattimer og kun betale for det. De som har egen måler må nok betale hele gildet som alle andre. Det anbefales å søke om å dele opp regningen eller levere strømregningen til sosialkontoret.