Dette er årets julegave fra ledelsen i Helse Vest til befolkningen på Vestlandet.

Gaven ble presentert i går da forslaget om nye akuttfunksjoner for sykehusene i Helse Vest ble presentert.

Blir forslaget endelig vedtatt vil det bety at akuttavdelingen ved sykehusene på Stord, Voss, Nordfjord og Lærdal blir lagt ned. Akuttberedskapen blir samlet på Haukeland universitetssykehus og sykehusene i Førde, Haugesund og Stavanger.

Går det slik plangruppen som har arbeidet frem forslaget har tenkt, kan det skje allerede fra neste årsskifte.

Samtidig skal også fødeavdelingene ved lokalsykehusene legges ned. I stedet foreslår plangruppen at fødeavdelingene ved lokalsykehusene blir erstattet av jordmorstyrte fødestuer.

Sparer 21 millioner kroner

Gruppen har beregnet at den samlete innsparingsgevinsten i helseforetaket vil være 21 millioner kroner. Innsparingene vil være størst på sykehusene i Lærdal og Odda. Hvert av de to sykehusene skal spare vel 8 millioner kroner på tiltaket. Da er økte transportutgifter, som følge av at mange øyeblikkelig hjelp-pasienter får lenger vei på sykehuset, trukket ifra. Ekstrautgifter til transport som følge av rasjonaliseringen er beregnet til 19 millioner kroner.

Sykehusene i Odda, Lærdal og sykehusavdelingen i Florø blir nedlagt dersom styret i Helse Vest vedtar planen. Sykehusene skal i stedet gjøres om til distriktsmedisinske sentre.

Disse sentrene skal i stedet gjøres om til avanserte poliklinikker og fødestuer som både kan gi tilbud om spesialisthelsetjenester og kommunale helsetjenester.

Det blir underforetakene som skal avgjøre hvilke funksjoner de distriktsmedisinske sentrene skal ha. Det kan også være aktuelt at disse sentrene tilbyr behandling som krever overnatting ved sentrene.

Fagdirektør i Helse Vest, Helge Bryne, understreker at i tillegg til effektiviseringsgevinsten er det også faglig medisinske årsaker som taler for å samle akuttberedskapen på færre sykehus.

Letter med transport

— Bedre veiforbindelser og mer spesialiserte ambulansebiler gjør det er lettere å transportere akutt syke pasienter over lengre strekninger enn det var for kort tid siden. Han presiserer også at det fremdeles er meningen av den akutt indremedisinske beredskapen skal opprettholdes ved flere av sykehusene.

Til Bergens Tidende sier han at det ikke er gjort fullstendige beregninger for hva omleggingen vil bety for bemanningssituasjonen ved sykehusene.

— Men mange av lokalsykehusene har de siste årene måttet leie inn leger fra utlandet for å opprettholde akuttberedskapen. Dette har vært svært dyr arbeidskraft. Nå slipper sykehusene disse utgiftene.

Assisterende administrerende direktør i Helse Bergen, Tore Nepstad, lover at sykehustilbudet til befolkningen på Voss og Indre Hardanger vil bli opprettholdt selv om alle akuttpasienter skal sendes til Haukeland.

Mange benbrudd

Aktiviteten på sykehuset på Voss skal opprettholdes selv om behandlingstilbudet legges om. I fremtiden er det meningen at sykehuset på Voss bare skal ta imot planlagte behandlinger.

— Likevel er det mulig vi må opprettholde visse akuttfunksjoner. Voss er et vintersportssted, og det er mulig vi må opprettholde en viss akuttberedskap som følge av det, sier Nepstad.

Styret i Helse Vest håper å få vedtatt akuttplanen i februar.