Det er typisk at ved besparelser i budsjettet må det ofte gå ut over de eldre. Vi sparer oss snart til fant. Av 14 millioner vil han ta det meste fra eldreomsorg og sosialtjeneste. Danckert Krohn er for mange eldre, enslige det faste, daglige samvær med andre. Det er så mange aktiviteter som foregår der, noe for enhver smak, som sangkor, Shantykor, pensjonistorkester, folkedansgruppe, malerkurs, bridge, dans m.m. Og det ligger sentralt i bykjernen. Mange eldre spiser daglig middag der, og mange sier Danckert Krohn er deres annet hjem.

For tiden er det ikke middagsservering, bare suppe. De ominnreder kjøkkenet for å innføre den tussete –kjøkkenreformen. Her har vært servert hjemmelaget mat. Den dyktige sjefkokken er sluttet, nå er det kun en igjen på kjøkkenet + senterlederen. Jeg tenker på alle de frivillige damene som serverte før, de gjorde gratisjobb.

Som bruker av Danckert Krohn senteret i over 10år, stiller jeg gjerne opp i protesttog hvis dette forslaget går igjennom.

Og vi skal merke oss de politikere som går inn for dette. De fratar eldre deres livskvalitet. Det er rett og slett en stor skam. Det de sparer er "et spøtt i havet".

Anborg Hatland, kommunal pensjonist