Ved Regionssykehuset i Trondheim (RIT) har lege Dag Brat skrevet en artikkel om Personellresurser og pasientbehandling ved et regionsykehus. "Mellom 1995 og 99 er det en klar nedgang i pasientrettet virksomhet definert som behandling og undersøkelse for hver tilsatt. Antall leger er øket med 30, 6 prosent, antall polikliniske undersøkelser med 6,7 prosent, og antall operasjoner med 3,3 prosent. Legetallet ved øre-nese-hals-avd. økte med 38 prosent, antall operasjoner med 2 prosent og polikliniske konsultasjoner med 2 prosent. Hudavdelingen fikk 50 prosent flere leger, og antall polikliniske konsultasjoner gikk ned med 23,2 prosent. Bare to avdelinger ved RIT har rimelige ventelister. I 1988 var tallet på leger ved øre-nese-halsavdelingen syv, og vi hadde ikke ventelister. Overbemanningen ved avdelingen på Haukeland sykehus er større enn ved RIT, og jeg er ikke i tvil om at utnyttelsen av ressursene er like dårlig Jeg er ikke det minste imponert over 11 operasjoner for mandler i uken. La oss få en undersøkelse som ved RIT.Noe flåsete sier Liavåg at det koster det samme hos privatpraktiserende. Man betaler ikke ved offentlige sykehus.Gutten som omtales i avisen, brukte sine konfirmasjonspenger. Sabotasje blant legene er det ikke tvil om, undersøkelsen i Trondheim er et ugjendrivelig bevis.En så dårlig utnyttelse av ressurser vil i et normalt arbeidsgiver/arbeidstakerforhold føre til oppsigelser. Legeforeningen støtter sabotasjen med privatisering av helsevesenet som mål. Men vi har 8000 flere leger enn vi har bruk for. Legeforeningens mareritt for mange leger er blitt virkelighet, og foreningen har mistet sin makt. Legene har mistet sin troverdighet, og respekt for yrket. Pasientene trøster seg med akupunktur.Vi var stolte av vårt helsevesen, nu skammer jeg meg.Terje Gundersen,dr.med. professor emeritus