Og vi lurer på om det er det som skjedde med Bergens Tidendes redaktør Einar Hålien da han skrev sin leder om leger og fremtidig legeoverskudd den 02. juni.

Vi håper i hvert fall at dette er tilfellet. For da er det forståelig at den er flåsete, overfladisk og på grensen mot det sjikanerende mot en yrkesgruppe bestående av mange enkeltindivider. Legene er skyteskive — men han fyrer løs fra mange vinkler, som en annen Billy the Kid.

Et av hans ankepunkter er at Legeforeningen har uttrykt bekymring for det økende antallet nyutdannede leger og at det etter hvert ikke vil være jobber til dem. Dette er imidlertid Legeforeningens plikt og oppgave som en fagforening som organiserer alt fra ferske medisinstudenter til legepensjonister. Hvilken annen fagforening ville ha handlet annerledes?

Dette er imidlertid ikke det viktigste. Hålien underslår bevisst at det Legeforeningen har fokusert på er kvaliteten på fremtidens leger. Man har pekt på den sammenheng det er mellom det å få nok praksis i studiet, det å få en god turnustjeneste med mange møter med pasienter - og hvor godt rustet man senere står som lege. Det er pasientene vi lærer av!

Kvantitet er ikke det samme som kvalitet - hvis det å utdanne mange, betyr at kvaliteten på hver enkelts utdannelse forringes - hvordan blir fremtidens leger da? Det bekymrer oss!

Vi bekymrer oss også over at ressurssterke unge mennesker med seks års utdannelse bak seg på noen av Norges dyreste studieplasser, opplever det som svært tøft at det plutselig ikke virker som om noen har bruk for dem. Det mangler turnusplasser, sykehusene vegrer seg for å ta imot enda flere turnusleger på grunn av at tjenesten da ikke vil tilfredsstille kvalitetskravene - og det er innført ventetid.

Å ikke kunne få utført den obligatoriske turnustjenesten gjør at man ikke blir autorisert som lege. Da kan man heller ikke begynne å spesialisere seg. Er det god samfunnsøkonomi?

Antagelig vil enkelte nyutdannede leger etter hvert søke seg bort fra helsevesenet. Det er uheldig, ikke minst for den medisinske forskningen. Den sakker akterut i Norge, og vi ligger langt bak for eksempel Sverige.

Antallet doktorgrader er synkende. Vi trenger dyktige leger med klinisk erfaring til å drive forskningen videre - vi trenger ikke en generell usikkerhet som fører til at kommende leger søker seg bort ifra yrket.

Så til slutt, som leger i fremtidens helsevesen er vi opptatt både av forebyggende helsevern og den gode dialogen: Neste gang solen skinner som verst, kjære redaktør, sett på deg solhatten - så unngår du heteslag. Og kom gjerne innom for en prat!

Som universitetsstipendiat og medisinstudent er astronomiske lønninger et ukjent begrep, men vi skal nå alltids klare å spandere litt mineralvann. Også det å drikke nok i varmen er viktig for å forebygge uønskede reaksjoner.

JANA MIDELFART HOFF

legestipendiat og styremedlem i Yngre Legers Forening og

ØIVIND ØSTERÅS

medisinstudent og leder i Norsk Medisinstudentforening