Hvis vedkommende person er for syk til selv å oppsøke lege er det umulig eller svært vanskelig å få legeundersøkelse eller kontroll.

Hjemmesykepleien gir kun de foreskrevne medisiner som i sin tid ble foreskrevet og hjelper til med daglig og nødvendig stell, men en grundig legeundersøkelse for å kontrollere eventuelle forandringer i sykdomsbildet eller skifte av medisiner forekommer ikke.

Verken blodtrykksmåling, blodprøver eller andre prøver blir utført. Våre sykehjem får legekontroll ca. hver 14. dag, men våre fengsler har ennå bedre legekontroll hvor hele legeteam står klar til hjelp for både mordere og ransmenn, men våre eldre syke blir glemt. Dette er en skam for landet som elsker å fremstille seg som landet med det beste helsevesen.

Dette bør Demokratene gjøre noe med, og derfor vil landsmøtet på det sterkeste å anmode alle våre lokal— og fylkeslag å kjempe for å få gjennomført at det skal bli obligatorisk med full legekontroll hjemme en gang pr. måned for dem som er for syke til selv å oppsøke lege. Dette burde være en menneskerett i Norge og trenger ikke å bli de store kostnader hvis det organiseres på en fornuftig måte, men det vil være til umåtelig hjelp og sikkerhet for våre eldre.

VIDAR KLEPPE

LEDER, DEMOKRATENE