De argumenterer blant annet med at dette kan tolkes som en legalisering av narkotika. Bergen Venstre vil heller ikke legalisere narkotika. Det vi derimot vil er å gi narkomane verdigheten tilbake, blant annet gjennom en egen helsestasjon som inkluderer sprøyterom. Vi vil derfor at Venstre skal sørge for at de nødvendige lovendringene vedtas i Stortinget.

Sprøyteromssaken er en viktig sak for Venstre. Det at den verdikonservative delen av regjeringen ikke ønsker å fremme nødvendige lovendringsforslag slik at de kan opprettes, kan ikke stoppe det gode og viktige arbeidet Venstre har gjort i denne saken frem til nå.

Hvorvidt sprøyterom skal etableres eller ikke må være opp til den enkelte kommune. Men for at kommunene som ønsker det skal kunne opprette sprøyterom må Stortinget endre lovverket, slik at kommunene ikke bryter loven. Sprøyterom er ikke det eneste svaret på narkotikaproblemene, men en viktig del av et helhetlig tilbud for de narkomane.

Venstre nasjonalt har kjempet for denne saken lenge, og må fortsette kampen som del av et stortingsflertall som vedtar de nødvendige lovendringene for å åpne for sprøyterom. Som sosialliberale kan vi ikke sitte og se på at mennesker lever under uverdige forhold fordi vi ikke liker det de driver med.

JULIE ANDERSLAND,

2. KANDIDAT FOR VENSTRE TIL BYSTYRET