De prostituerte synes å være fritt vilt for sadistiske menn, og det verste er at de færreste forholdene anmeldes, fordi de fleste kvinnene er rusmisbrukere. Trygghet for liv og helse for disse kvinnene er altså lik null, og både politiet og utekontakten er maktesløse.

Det er på tide å hente frem igjen et godt, gammelt Frp-forslag. La det bli lovlig å drive bordellvirksomhet! I dag foregår prostitusjonen i uoversiktlige og bortgjemte omgivelser. Hvorfor ikke sørge for at disse kvinnene kan drive sin virksomhet under ordnede og trygge forhold?

Hvorfor ikke la kvinnene selv, eller en arbeidsgiver, starte «hvitt» bordell? Da kan kvinnene ha alarmer tilknyttet hvert rom, og sikkerhetsvakter i umiddelbar nærhet. Bare tilstedeværelsen av et slikt system vil for mange voldsmenn virke avskrekkende nok til at de holder seg i skinnet. Ukentlige legeundersøkelser kunne gjøres obligatoriske, for å trygge både de prostituerte og kundene. Inntekten ville de selvsagt skatte av, og dermed ville de også opparbeide seg både pensjonspoeng og andre velferdsgoder.

En legalisering av slik virksomhet ville altså føre med seg en hel rekke positive sider, både for kvinnene, kundene og samfunnet for øvrig. At gammelmoralister ikke liker prostitusjon, og synes det bør skyves under teppet, får være deres sak. Det burde ikke hindret politikerne i å kunne legge til rette for at også de av oss som ikke lever på samfunnets solside, skal kunne få leve et liv uten frykt for å bli banket opp i nattens mulm og mørke!

LILL KARIN DALE,

NESTFORMANN BERGEN FRP