Han er styreleder i stiftelsen som har satt seg mål å bygge opp en nordeuropeisk folkeaksjon mot det britiske atomgjenvinningsanlegget. I tillegg til Hovland, består styret av Knut Morten Aaserud og Rune Borgen. Aaserud er i det sivile administrerende direktør i dataselskapet Provida, ett av selskapene i Merkantildata-gruppen.Rune Borgen er i dag markedsansvarlig i Redningsselskapet. Han har fartstid fra Bellona, der han tidligere var markedssjef. Etter det BT får opplyst, har også noen tidligere, fremtredende Bellona-medarbeidere meldt seg til tjeneste for Neptun.Dag Hovland sier til BT at han ikke ser det som problematisk å være knyttet til en sivil ulydighets-aksjon og samtidig inneha lederjobb i Norges Turistråd.— Vervet som styreleder i Neptun er knyttet til min privatperson og har ingen forbindelse til min sivile jobb, fremholder han.Han sier Neptun vil bruke alle tilgjengelige kanaler for å sette Sellafield-utslippene på dagsordenen i Norge og utlandet.- Økningen i den radioaktive forurensningen av de nordlige havområdene er foruroligende. Vårt mål er å bidra til at virksomheten ved Sellafield-anlegget blir stoppet, sier han.