Årsmøtet skal avholdes i februar. Da trekker Grytten seg etter å ha fjernstyrt partiet fra Oslo det siste året. Ved å gjøre det, har nestleder Ruth Grung ikke kunnet rykke opp og overta ledelsen.

AUF-motstand

Grung er en av lederkandidatene, og ville stått sterkere i lederkampen dersom hun hadde fått lede partiet noen måneder før årsmøtet. Men mange ønsker en annen leder enn Grung.

— Ruth Grung er ikke vår kandidat. I den situasjonen Arbeiderpartiet er i, med en aktivitet ute i de geografiske lagene lik null, trenger vi en leder derifra. Se bare hvor tøft de har det i bydelene, sier leder for Hordaland AUF, Ingerid Nordhaug.

Grung kommer fra Folkets Hus partilag, og har vært fagbevegelsens kandidat som nestleder. Hun blir ganske sikkert også fagbevegelsens lederkandidat.

— Jeg stiller opp dersom jeg blir spurt, sier Grung til Bergens Tidende.

Rund og jovial

Men støtten fra fagbevegelsen er ikke tilstrekkelig. To kandidater fra de bydelslagene foreligger. Den ene er Jan Kristoffer Mathiassen. Han stilte mot Grung som nestleder ved årsmøtet i år, men tapte.

Den andre kandidaten er Erling Mjelde, lederen for bydelsstyret i Arna. Den joviale og runde Mjelde er foreløpig foreslått av styret i Nesttun Arbeidersamfunn. Laget er ledet av den ikke ukjente Oddmund Søilen. Styrets forslag skal behandles på et medlemsmøte i neste uke.

— Bydelspolitikere har ikke nådd opp i sentrale verv. Den vanskelige bydelsøkonomien bidrar ganske sikkert til at bydelene vil markere seg i denne runden, sier Søilen.

60 år gamle Mjelde har vært med på å bygge opp Arna Arbeiderpartilag til å bli byens største.

Foreløpig er han ikke veldig sulten på nye verv. – Jeg må tygge på dette. Man hopper ikke på slikt uten at man har gått noen runder med seg selv og andre, sier han.

Tidligere statssekretær

Fra sentrale kilder i Arbeiderpartiet nevnes det at man og kan tenke seg en kunnskapsrik, visjonær politiker med gode kontakter i Oslo, som setter politikken og ikke personlige ambisjoner i førersetet. Et navn som nevnes er Tom Therkildsen, som var statssekretær hos statsminister Jens Stoltenberg.

BT får opplyst at Therkildsen selv har gitt uttrykk for at han vil kunne gjøre en jobb for Arbeiderpartiet i Bergen, men ikke som leder. Valgkomiteen ledes av Terje Ohnstad. Han kaller inn til første møte 16. desember. Innen den tid skal alle lagene ha kommet med sine forslag til nye styremedlemmer.