Slakten kommer fra to fremstående eksperter på kommunikasjon og strategi som begge er hoderystende til at HSD-ledelsen igjen forsøker å legge lokk på en konflikt om sikkerhetsnivået i selskapet.

— Å gi sine ansatte munnkurv i en slik sak hører helt andre tider og andre regimer til, sier administrerende direktør Morten Woldsdal, i Leo Burnett gruppen, som blant annet eier det store informasjonsrådgivingsselskapet Woldsdal & Partnere.

Den nye toppsjefen Dagfinn Neteland vil ikke kommentere saken der en av fergekapteinene har krevd sjøforklaring. Han hevder dette er en personalsak.

Skal vise det i handling

— Når flere støtter kapteinen i sikkerhetskritikken viser det at det eksisterer en faglig uenighet omkring sikkerhetsnivået i selskapet. Da har man ikke gjort den grunnleggende jobben med å prøve å bygge opp igjen tilliten til selskapets sikkerhet etter Sleipner-katastrofen. I dette grunnleggende arbeidet må man klare å skape en enighet i hele selskapet om hva tilstrekkelig sikkerhet er. De ansatte skal leve ut de verdier selskapet står for, og da må man starte med enighet og tillit mellom de ansatte og ledelse, sier førsteamanuensis Magne Supphellen ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH.

Ikke lært noen ting

— Når HSD skiftet toppledelse og skaffet seg en informasjonssjef, var det et viktig skritt for å bygge opp igjen tilliten til selskapet. Ut fra det som står i avisen ser det ut som om selskapet ikke har lært noen ting. Å tro at man kan behandle en sak som denne i et lukket rom og unngå offentlighet, er i beste fall naivt. Når et selskap som lever av tillit, og faktisk skylder tillit, prøver å legge lokk på en konflikt, vil det selvfølgelig bidra til ytterligere mistenkeliggjøring omkring selskapets sikkerhet. Offentligheten vil i denne saken tro at selskapet har noe å skjule, sier Morten Woldsdal.

Både han og Supphellen mener HSD-ledelsen med selskapets spesielle fortid, burde tilstrebe faglig enighet innad og mest mulig åpenhet utad. Neteland sier på sin side at selskapet ønsker å være maksimalt åpen på sikkerhet, men at dette dreier seg om en personalsak.