Dette begrunnet hun med at man må ta hensyn til at gjerningsmannen selv ofte er et offer for misbruk. Er det en ny trend i Norge å sette ned straffen innenfor forbrytelser som ødelegger andre menneskers liv? Folk som begår pedofili og misbruker andre i lengre tid slipper jo unna med to års fengsel dersom de viser god oppførsel. Skal virkelig voldtektsforbrytere sone mindre enn ett år?

Fengselssystemet i Norge har to hovedfunksjoner: Den første er å sikre samfunnet mot forbrytere som bl.a. nettopp voldtektsmenn og sexmisbrukere. Den andre funksjonen er å gi forbryterne en mulighet for rehabilitering og terapi slik at gjentagelser ikke vil forekomme. Ved å sette ned strafferammene, og dermed minske mulighetene for behandling, hva slags signal gir ikke dette da til den slags forbrytere og resten av befolkningen?

Jo, fritt frem! Ingen straff, ingen begrensninger! Ikke hjelper det ofrene heller: Flere må bli flinkere til å si ifra, tallene for løste misbruk-/voldtektssaker er minimale i forhold til virkeligheten.

Vel, med mindre straffer er det vel ingen som engang tar seg bryet med å si ifra. Gjerningsmennene slipper jo unna likevel, og blir de tatt soner de nesten ingenting. I Norge har også kriminaliteten gått opp. Mange mener at det skyldes flere internasjonale innbyggere i landet.

Men så kan man jo sammenlikne Norge med andre land når det gjelder fengselsstraff og finne ut at forbrytelser nesten lønner seg her. Så vi er nok skyld i mye selv. Konklusjon: Jo mindre straffer — jo flere forbrytelser.

ANITA AADLAND, MEDLEM FRP