Høsten 2001 fikk 60 kilometer av Hordalands farligste veistrekninger fartsgrensen redusert fra 80 til 70 km/t. Fem kilometer farlig vei ble skiltet ned til 60 km/t. Nå ser vegvesenet resultater av tiltaket.

Fra høsten 1995 og frem til nedskiltingen skjedde ble det registrert til sammen 165 ulykker på de 11 strekningene som nå har fått lavere fartsgrense. 19 personer ble drept, 50 alvorlig skadd og 232 lettere skadd. Dette gir et gjennomsnitt på 12 ulykker i halvåret.

Første halvår etter at fartsgrensen ble satt ned var det fem ulykker på de samme strekningene, og to personer ble alvorlig skadet.

— Vi forventet 10 prosent reduksjon i ulykkene da vi satte ned fartsgrensen, men nå ser det ut som om reduksjonen vil bli enda større, sier fungerende veisjef Arild Eggen.

Han forteller at farten på strekningene gjennomsnittlig er redusert med syv km/t. Forventet fartsreduksjon var tre til fire km/t.

— Fartsreduksjon kan gjennomføres uten store prosesser, de kan settes raskt ut i livet og det koster ikke all verden. Så langt tyder resultatene på at dette er ýgod butikký, både samfunnsøkonomisk og for den enkelte bilist, sier Eggen.

Seks strekninger på europavei 16, to strekninger på europavei 39, to strekninger på riksvei 555 og én strekning på riksvei 562 har fått lavere fartsgrense.