Hva da med en person som bli pensjonist og som fra én måned til den neste opplever at hans inntekt blir redusert til 66 prosent eller mindre av det han tjente som yrkesaktiv. Han har gjerne ikke så mye i lån, så han nyter ikke godt av rentenedsettelsen. I de gode årene har han gjerne satt litt penger i banken for å ha litt å spe på pensjonen med. Men han får se at innskuddsrenten stadig blir satt ned, slik at han skal subsidiere dem som tar opp store lån til flotte boliger.

Så er det bankene som overveier å sette opp gebyrer mv. fordi de tjener mindre på utlån. Det de glemmer å fortelle er at pengene som de låner ut, er blitt billigere enten det gjelder innskudd eller de låner penger i Norges Bank.

Hvis det er noen som taper på «rentefesten», så er det folk som møysommelig har spart penger som de ofte har betalt både inntekts— og formuesskatt av. Dem er det vist ingen som synes synd på, for de er jo så «rike».

Johs Heggheim