Det er flott å se at disse store og tunge kjøretøyene klarer å kjøre forbi mange personbiler på strekningen. Det må ligge mye trening bak dette. Men aller finest er det å se når en trailer klarer å presse seg forbi en annen trailer. Det er dumt at så mange personbiler holder fartsgrensen og dermed er i veien. Det er krevende og dog mulig å presse seg forbi de fleste.

Litt gøy er det å se at mange av småbilistene blir skremt, kanskje da særlig kvinner med barn i bilen. De må jo lære seg til at bilen deres blir presset litt til høyre av det voldsomme lufttrykket vi lager. Men stort sett går det bra å trene, for politiet ser vi heldigvis sjelden og de er kun giret på tekniske kontroller, og dessuten varsler vi hverandre med lysene og mobilen. Og det er bra – for vi satser jo jobben, en klekkelig bot eller livet til andre daglig. Litt tøft spør du meg. Og til slutt: Kan vi ikke få en skikkelig treningsbane på Nygårdstangen?

BILIST