— Lønnskamp og faglige rettigheter er viktig for oss, men vi vil og bruke hovedorganisasjonen som et redskap for å snu en samfunnsutvikling vi ikke tror er tjenlig for folk flest, sa nyvalgt leder Helga Hjetland på Utdanningsforbundets samlingskongress i Oslo i går. Samlingskongressen i Utdanningsforbundet gikk med 280 mot 61 stemmer inn for å opprette en ny hovedorganisasjon sammen med Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund. Vedtaket var det første viktige vedtaket som ble gjort etter at Norsk Lærerlag og Lærerforbundet tirsdag ble enige om å gå sammen i en stor lærerorganisasjon som får navnet Utdanningsforbundet.

-Med 2000 medlemmer fra Lærerforbundet og 4000 fra Norsk Lærerlag blir vi landets mest slagkraftige lokallag. Oslo er fylkeslag. Jeg tror vi vil dra sammen fra første stund, sier Nina Bauge, leder i Norsk Lærerlag Bergen, til Bergens Tidende. Hordaland fylkeslag får i alt 12.000 medlemmer.

Nina Bauge tror det er riktig og viktig å samle kreftene. Bredde blir større med medlemmer fra barnehager til høyskoler og universitetet. Anders Folkestad er valgt til nestleder i det nye Utdanningsforbundet. Lars Bleie er eneste representant fra Hordaland i sentralstyret.