Av Terje Haugom, adjunkt, Rådal

KS — Kommunenes Sentralforbund - ønsker å gjøre lærernes arbeidsår lengre! Noe så tragisk. Lærernes arbeidsår er mer enn langt nok fra før! De to-tre ukene man har ekstra om sommeren er jo en kompensasjon for all den ubekvemme arbeidstid læreren har, gjennom hele skoleåret, med kvelder med retting av bøker og prøver, lange telefonsamtaler med bl.a. foreldre på kveldstid, forberedelser, etterarbeid, - også i helger, møter og konferanser, for å nevne noe av det som andre yrkesgrupper er spart for. Hva f.eks. med oljearbeiderne? Fri halve året for dem som er på rigg. Er det noen som tør å gjøre deres arbeidsår lenger enn det er, kanskje?

Hvilke andre yrkesgrupper har i sin kamp for litt høyere lønn gått med på å jobbe mer enn før? I en tid da søkelyset settes på bl.a. mer tid til familien! Det er trivelig og givende å arbeide med barn og unge, men nok er nok! Nå er det på tide at Helga & Co. viser tenner, nebb og klør neste gang de sitter ved forhandlingsbordet. Og så må de slutte å stå med luen i hånden når de skal til audiens hos Kristin Clemet, men derimot gå med resolutte skritt bort til det blankpolerte skrivebordet, slå knyttneven i bordet så både blekk og Kristin skvetter. Og så fortelle at norsk skole skal drives og betales av staten, de sosiale goder og tidligere oppnådd velferd som ferier og fridager skal bestå (for å ivareta lærernes mentale og fysiske helse), og så til slutt: Kvaliteten i skolen kommer ikke ved å lesse på lærerne mer arbeid på skolen, men derimot ved å bevilge alle de pengene som trengs for å gi skolene det utstyr, materiell, nødvendig oppussing, oppgradering, og sist - men ikke minst - rikelig av fag- og ressurspersoner, samt romslige økonomiske rammer for det som trengs av f.eks. hjelpetiltak, timer, o.l. Færre elever i hver klasse vil også bidra til vekst og utvikling for den enkelte.(Mer tid til å ta seg av hver enkelt.) Og så mer respekt for fagforeningen vår! Alt dette vil gjøre at trivsel, engasjement, kreativitet og kvalitet øker!

Når det er gjort, er det på tide å se seg riktig godt om før neste stortingsvalg, slik at sjansen er til stede for å få inn de rette personer, i de stillinger i departementet som skal ivareta norsk skole. Ikke slike som vil bringe oss tilbake til 1800-tallet! Og så fagforeningsledelse som tør å si ifra, og virkelig representere vår flotte, norske lærerstand!