Seks år har hun tilbrakt på Universitetet i Oslo og Bergen for å kunne undervise på videregående skoler. Men det kan ta lang tid før Birgit Ekern får fast jobb som lærer i Bergen.

Ingen muligheter

— Jeg skjønte for vel et år siden at det kunne bli vanskelig å få jobb, men hadde ikke trodd det skulle bli så tøft, sier hun.

Ekern har hovedfag i nordisk og ble i vår ferdig med pedagogisk seminar. Siden har hun søkt på alle relevante stillinger ved videregående skoler samt grunnskoler i Bergensområdet Men det har ikke vært mye oppmuntrende tilbakemeldinger å få. For det er mange som har mistet undervisningsjobber den siste tiden, og de står først i køen når det blir ledige stillinger. Og nyutdannede, som Birgit Ekern, står sist.

— Det har ikke vært noen intervjurunder en gang, forteller hun.

Og det er mange i samme situasjon som henne.

— Jeg har ikke hørt at noen av de jeg studerte med i vår har fått fast undervisningsjobb i Bergen, sier hun.

— De fleste jobber i butikk, sånn som jeg gjør. Og etter seks års utdanning er man avhengige av en lønn som kan betjene studielånet.

Selv jobber hun på Nordli, og trives for så vidt med det. Men hun skulle helst hatt en undervisningsjobb.

Gagner ingen

— Jeg er verken arbeidsledig eller deprimert, men skulle selvfølgelig helst hatt en jobb som er relevant for utdanningen jeg har tatt. Men det er nesten ingen andre relevante jobber å få i Bergen heller.

— Men du kunne vel flyttet ut av Bergen?

— Det er ikke så enkelt når samboeren min har jobb her, sier Ekern.

Også hun har hørt historier om at skolene velger ufaglært arbeidskraft for å spare penger, men vet ikke om det stemmer.

— Hvis det er sant, er det ganske surt. Det finnes sikkert flinke lærere som ikke har relevant utdanning, men elevene fortjener lærere med faglig kompetanse. Jeg har dessverre ikke mye tillit til dem som styrer utdanningsdepartementet nå.

— Det blir ikke færre elever, likevel mister lærere jobben. Og det er vel ingen tvil om at skolene har dårlig råd.

Ekern er bekymret, både over egen situasjon og situasjonen i den offentlige skole. Hun ser ikke særlig lyst på fremtiden.

— Jeg har et femårsperspektiv, og tror ikke neste skolestart vil bli noe enklere. Da er det ganske trist når en tenker på hvor mye tid og penger en har brukt på utdanningen, sier hun.

SURT Å VENTE: Etter seks års høyere utdanning er det lite oppmuntrende ikke å en gang få napp på en relevant jobb. Birgit Ekern venter på bedre tider og et generasjonsskifte innen læreryrket.<p/>FOTO: TOR HØVIK