Læreren i 60-årene vil gå av med avtalefestet pensjon i løpet av kort tid. Han har hatt en betrodd stilling ved en barne— og ungdomsskole på Vestlandet.

— Vi anser saken som ferdig behandlet, sier skolesjefen i kommunen.

Ville holde hemmelig

Det var ved en ren tilfeldighet at en barnepornoring med base i Stavanger ble oppdaget. En ansatt i Forsvaret hadde i en årrekke utgitt seg for å være kvinne, og forsynt et kundenettverk med porno og brev. Vestlandslæreren sto på kundelisten og har gjennom flere år mottatt barneporno. Han har også videreformidlet dette.

Besittelse av barneporno har en strafferamme på inntil to års fengsel.

Både barneombudet Trond Waage og Helga Hjetland i Utdanningsforbundet har vært rystet over at læreren fikk fortsette i stillingen sin etter at han ble siktet for besittelse av barneporno. Lensmann, rådmann ordfører og skolesjefen i kommunen ble enige om å holde saken hemmelig, og la mannen fortsette å arbeide med barn. Nå har de snudd.

— Ved første øyeblikk oppfattet vi det slik at vi ikke med loven i hånd kunne avskjedige en mann for å ha mottatt barneporno. Siktelsen er ikke relatert til jobben hans, og vi kjenner ikke til at noe har skjedd i forhold til barna på skolen. Det er stor forskjell på å formidle sine fantasier og ha en pedofil legning, sier skolesjefen til Bergens Tidende.

Ingen foreldre kontaktet

Beslutningen om å la færrest mulig personer vite om siktelsen mot den respekterte læreren står ved lag. Fremdeles er det bare seks personer i kommunen som kjenner til alle forhold i saken. Foreldreutvalg ved skolen er ikke kontaktet. Også rektor ved barneskolen var uvitende før VG konfronterte ham med opplysningene.

— Vi var naive som trodde vi kunne holde dette kun på toppledernivå, og tar kritikk for vi ikke informerte rektor tidligere, sier skolesjefen.

Læreren blir umiddelbart tatt ut av sin stilling.

— Jeg tror mannen ville hatt store problemer med å komme tilbake i jobb etter det som har skjedd, mener skolesjefen.