KARI FAUSKANGER Kari.fauskanger@bt.no

Den tyske bilorganisasjonen ADAC, som tilsvarer norske NAF, har testet sikkerheten i 16 europeiske tunneler. Lærdalstunnelen som ble åpnet for et halvt år siden, er den eneste norske tunnelen som er undersøkt.

Manglene som blir påpekt er i følge Dagbladet bl.a. at kjørebanen er laget av brennbart materiale (asfalt), det mangler videoovervåking, nødtelefonene er ikke vernet mot støy. Det er ikke automatisk brannalarm og det er heller ikke overrislingsanlegg, bare en hydrant.

Flere av disse punktene ble også påpekt i undersøkelsen til den østerrikske bilorganisasjonen OEAMTC som ble offentliggjort i forrige uke. Den gangen avviste vegsjef i Sogn og Fjordane, Lars Lefdal, den harde kritikken av sikkerheten i Lærdalstunnelen.

Norges sikreste tunnel — Lærdalstunnelen blir regnet for å være Norges desidert sikreste tunnel, sa Lefdal til NTB. Han påpekte at tunnelen inneholder alle de sikkerhetstiltakene som skal være på plass etter det norske regelverket. I søndagens utgave av Dagbladet bekrefter veidirketør Olav Søfteland dette. - Det eneste vi ikke har tatt høyde for er hvis folk kjører ufornuftig og risikabelt. Både brannsikring og kommunikasjonen ut av tunnelen er gode nok, mener han.

Lærdalstunnelen er 24,5 kilometer lang og går mellom Aurland og Lærdal. Det tar ca. 20 minutter å kjøre gjennom tunnelen. Det er laget tre store haller for vogntog som må snu. Spesiell lyssetting skal skape variasjon og hindre sjåfører i å sovne bak rattet. Utrygge bilister Når to store bilorganisasjoner påpeker at Lærdalstunnelen ikke er sikker, kan dette skape utrygghet hos bilistene. Det blir derfor en utfordring for veimyndighetene å få frem at tunnelen er trygg, sa Gunnar Lotsberg ved Statens vegvesen i Sogn og Fjordane til NRK i forrige uke.Tall fra Transportøkonomisk Institutt viser at de fleste utenlandske turister som kommer til Norge bruker bil.

Farchant-tunnelen ved Garmisch-Partenkirchen som ble åpnet i mai i fjor, er den sikreste tunnelen i Europa i følge ADAC-testen, mens Monrepos-tunnelen ved Saragossa i Spania får betegnelsen mangelfull og kommer på en klar sisteplass.