• Ta kontakt med oss og bli vurdert for behandling. Vi har kort ventetid, og kan gi deg rask behandling på de fleste vanlige kirurgiske operasjoner.

JAN STEDJE jan.stedje@bt.no Lærdal

Det er budskapet fra fylkessykehuset i Lærdal til fortvilte pasienter som står på lange ventelister. Pasienter som venter på en medisinsk vurdering av sin skavank, eller som står i operasjonskø for en av de vanligste lidelsene blant folk flest.I går forlot en fornøyd pasient fra Bergen sykehuset i indre Sogn. Hun hadde gitt opp å få behandling på Haukeland.Med Lærdalstunnelen er det enkelt å nå Lærdal fra Bergen, og kvinnen valgte derfor raskeste veien for å bli kvitt plagene.Der store norske sykehus opererer med ventelister på ni måneder, ett eller to år, fikser Lærdal mange av operasjonene etter fire til åtte uker — regnet fra tidspunktet vurderingen av pasienten er gjort. Tar de fleste Bergens Tidende møtte noen av legene ved sykehuset i Lærdal i går. Konklusjonen er krystallklar. Vanlige kirurgiske operasjoner som galle, brokk, åreknuter, hemoroider og andre bløtdelsoperasjoner går unna på norsk rekordtid i Lærdal.- Dette er jo de skavankene som det er flest av i befolkningen, sier kirurg Frithiof Lund-Larsen. Sykehuset har blant landets korteste ventetid for standardoperasjoner innen gynekologi, urologi, generell kirurgi og ortopedisk kirurgi. Kvinner søker Lærdal - Bare de siste dagene har privatpraktiserende gynekologer i Bergen kontaktet oss om en ordinær livmoroperasjon og et tilfelle av gynekologisk fremfall. Bergenskvinnene fikk beskjed om at ventetiden ved Haukeland sykehus er ni måneder. Her kan den ene komme til operasjon om tre uker, den andre om fire uker, sier gynekolog Paul M. Berthelsen.Ventetiden for operasjon kan bli enda kortere hvis pasienten allerede er vurdert ved et annet sykehus. Nettverk av leger I motsetning til de store sykehusene trapper ikke Lærdal ned aktiviteten i juni, juli og august, opplyser sjeflege Ludvig Hval. Sykehuset har nemlig et nettverk av leger Lærdal fra universitetsklinikkene i Skandinavia å støtte seg til. - Vi har en god vikarstafett av leger. Sammen med våre faste leger sikrer de personellsituasjonen ved sykehuset, sier sjeflege Hval.