Saken skulle vært behandlet i komité for helse og sosial i forrige uke, men ble i siste øyeblikk trukket. Den siste måneden har det vært hissig brevveksling mellom styret ved stiftelsen og fylkeskommunen om fylkeskommunens planer. Styret er så langt ikke blitt orientert om at fylkeskommunen vil ta over.

Orienterte tillitsvalgte

— Den er trukket inntil videre. Vi avventer statlige utredninger om det er staten eller fylkeskommunen som skal ha ansvaret for spesialisttjenestene innen rusmiddelomsorgen i fremtiden, sier fylkesrådmann Paul Nilsen.

Etter det Bergens Tidende kjenner til, var saksforberedelsene kommet så langt at de tillitsvalgte i fylkeskommunen var orientert om planene. Det skjedde etter at de ansatte for stiftelsen nektet å møte fylkeskommunen til et orienteringsmøte.

Fylkesrådmannen sier at alle de tre stifterne av Bergensklinikkene var innstilt på en oppløsning. Nilsen sier den utløsende årsaken var at fylkeskommunen i vår måtte redde stiftelsen fra konkurs.

Ville overta

— Den usikre økonomiske situasjonen førte til at stifterne kom sammen for å drøfte om stiftelsesformen var hensiktsmessig for videre drift av Bergensklinikkene, sier Nilsen.

Fylkesadministrasjonen konkluderte for sin del med at stiftelsen burde oppløses.

Kommunalminister Erna Solberg sier til Bergens Tidende at hun mener det er fornuftig å avvente all utredning omkring omorganisering av de oppgaver fylkeskommunen i dag har ansvaret for.

— Både rusmiddelomsorgen, tannhelsetjenesten og barnevernet skal vurderes i den sammenhengen. Inntil det er på plass bør fylkeskommunen legge til side alle saker som gjelder fremtidig organisering av disse områdene, sier Solberg.

Årelang strid

Det hører med til historien at forholdet mellom stiftelsen og fylkeskommunen lenge har vært på frysepunktet. Fylkeskommunen har gjentatte ganger har forsøkt å ta over Bergensklinikkene. I 1996 ville fylkeskommunen samle alt rusmiddelvern i Hordaland under en paraply med betydelig sterkere fylkeskommunal kontroll.

I 1999 foreslo fylkeskommunen å overta akuttklinikken og metadonklinikken fra stiftelsen. Begge fremstøt ble stanset av fylkespolitikerne.