I skranken på Bergen Trafikkstasjon i Fyllingsdalen jobbes det på spreng for å ta unna tusenvis av bilførere som vil fornye lappen. Enkelte dager har det vært kø bare for å trekke kølapp.

Ny frist for etternølere

Før årsskiftet må du ha troppet opp med legeattest og passfoto for fortsatt å kunne kjøre biler med en totalvekt mellom 3,5 og 7,5 tonn. Etternølere som har bestilt legetime før fristens utløp, kan drøye turen innom trafikkstasjonene til 1. april.

I september ble det sendt ut varsel til 96.500 hordalendinger om regelendringene. Noen arbeidsdager før fristen går ut, har bare 46.000 kommet seg til nærmeste trafikkstasjon.

— Folk liker visst å stå i kø. Det er jo litt sosialt, kanskje. Vi prøvde å få fart på folk tidligere i år, men har ikke lyktes så bra, konkluderer Gunn Roald - fagansvarlig for førerkort i Statens vegvesen Hordaland.

Hun ber de mange etternølerne vurdere om de virkelig har behov for å fornye lappen.

— Tenk deg nøye om: Kommer du noen gang til å kjøre liten lastebil? Dersom svaret er nei, er det like greit å holde seg hjemme.

Kø på legekontorene

Også på legesentrene har det vært kø den siste tiden. Flere har utvidet åpningstiden.

Legeattesten du trenger, koster 230 kroner. I tillegg forlanger trafikkstasjonene 175 kroner, og passbilder koster rundt 50 kroner.

Enkelte blir også henvist til øyelege. Men de fleste øyeleger har ikke ledig kapasitet før langt ut på nyåret. Alternativet er da privatpraktiserende øyelege uten refusjon til 480 kroner. Noen øyeleger har ikke nødvendig utstyr, og henviser derfor pasientene videre til øyeklinikk ved sykehus. Da koster førerkortutvidelsen ytterligere 180 kroner i egenandel. Totalkostnaden kan altså bli godt over 1000 kroner.

For et førerkort ikke så mange av oss har bruk for ...

LANG, LANG REKKE: Enkelte morgener strekker køen seg langt ut på parkeringsplassen ved Bergen Trafikkstasjon.
FOTO: RUNE SÆVIG