Lånekassen tjener ikke penger på tilbakebetalerne. Derimot er tilbakebetalingsordningen nettopp slik som Holen etterlyser: Tilbakebetalingen i Lånekassen går i balanse. I tillegg er det lagt inn subsidier fra staten for å lette situasjonen for dem som får betalingsvansker. Holen nevner også den økende arbeidsledigheten i Norge. Lånekassen har egne regler for dem som blir arbeidsledige. De kan slippe å betale renter og få utsatt tilbakebetalingen. Forutsetningen er at de er registrerte som arbeidssøkere hos Aetat, har vært i ledige i over tre måneder og har brutto inntekt pr. måned som ligger under kr 12.800.

Ingemund Holen kritiserer oss for ikke å gi informasjon om renteutviklingen i markedet. Lånekassen har en markedsstyrt rente som svinger i takt med renten ellers i samfunnet. Når vi går ut med informasjon om hva fastrenten blir fra januar, vet vi ikke hva fastrenten blir fra april. Derfor kan vi ikke rådgi våre 470.000 tilbakebetalere om hva som lønner seg. Hver enkelt må vurdere sin egen situasjon. Dersom våre kunder ønsker stabilitet og forutsigbarhet i egen økonomi, er fastrente en fin mulighet.

Vi gir tilbud om fastrenteavtale hver tredje måned. Dette får alle tilbakebetalere informasjon om på betalingsvarslingen fire ganger i året. Vi gir også informasjon på nettsidene våre, og for dem som ikke har tilgang til internett, er informasjonen tilgjengelig på Kassafonen.

WENCHE MERLI, INFORMASJONSSJEF