Søndag satt Ap-regjeringen i krisemøte for å vurdere importforbud, men forbud ble ikke innført. Tross daglige rapporter om en skremmende utvikling, ikke bare av kugalskap, men den langt mer epidemiske sykdommen munn— og klovsyke velger regjeringen med støtte fra høyrepartiene å la EØS-avtalen og EU-tilpasning gå foran. Hvor lenge velger regjeringa å spille med folks helse? Verdsetter Ap og høyrepartiene unionstilpasning mer enn folkehelsen?

Statens dyrehelsetilsyn og Forbrukerrådet understreker i sine vurderinger at det må legges en førevar holdning til grunn i en så vital sak. EU sin vitenskapskomité har funnet at Norge er det land i Europa med best smittestatus fordi vi har vært mest restriktiv med dyreimporten og behandling av kjøttbeinmel. EU-landene er i ferd med å legge om den landbrukspolitikken som Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har ønsket å innføre i Norge. Europa har sett at industrilandbruket setter både dyrehelse og folkehelse i fare.

Senterpartiet krever importforbud fra alle EU-land straks. Folkehelsa teller mer enn EU-tilpasning. Vi ønsker trygg mat fremfor billig og usikker mat.

RUNE J. SKJÆLAAEN SENTERPARTIET