Sorenskriver Steinar Velle i Indre Sogn bestemte seg torsdag for å la Gulating lagmannsrett avgjøre hvorvidt han må vike sete i saken.

Velle sier til NTB at han har sendt lagmannsretten en redegjørelse om spørsmålet uten selv å trekke noen konklusjoner.

Det er advokat Tor Erling Staff, forsvareren til den hovedtiltalte, som vil ha sorenskriveren fjernet fra saken fordi han mener Velle er inhabil gjennom sin dommeratferd. Staff har særlig reagert på det han oppfatter som sorenskriverens forsøk på å hindre hans klient å møte i retten med den forsvareren han selv ønsker.

Gulating lagmannsrett vil treffe en avgjørelse i saken tidligst i slutten av neste uke.

To gutter er tiltalt for vold, trusler og rasisme mot indiskfødte Arve Beheim Karlsen som ble funnet død ved utløpet av Sogndalselva for snart to år siden.

Det er satt av to uker til rettsforhandlingene som starter i Sogndal 21. mai.