Noe av det aller siste Anne-Grete Strøm-Erichsen gjorde som byrådsleder i går var å presentere lederen av kommunens erstatningsutvalg for barnehjemsbarn. Neste mandag tar Høyres Monica Mæland over, og den aller siste uken har Strøm-Erichsen ferie.

— Denne saken har det vært viktig for oss å få på plass før vi går av. Her ønsker vi å holde så høyt trykk som mulig, sier Strøm-Erichsen.

Byrådets utvalgte er Bjørn Lillebergen, som i januar tok til i Gulating lagmannsrett etter 24 års advokatpraksis. Som advokat spesialiserte Lillebergen seg på erstatningsrett.

I utvalget sitter også Høyres tidligere kommunalråd Inger-Margrethe Presterud og SVs tidligere kommunalråd, nå bydelsdirektør i Årstad, Ågot Himle.

I fellesskap skal de tre fastsette erstatningsbeløpet til mennesker som har vært utsatt for vanskjøtsel eller overgrep på barnehjem i Bergen i årene 1954-1980. Bystyret har vedtatt at barnehjemsbarna kan tilkjennes inntil 725.000 kroner.

Lillebergen regner med at de første sakene avgjøres like over nyttår. Før det skal et eget sekretariat bistå søkerne i å innhente opplysninger. Sekretariatet skal så presentere et forslag til erstatning.

Lillebergen er opptatt av å ha en god del søknader klare, før det kommer på tale å fastsette de første erstatningsbeløpene.

— Dette må oppleves som rettferdige avgjørelser for dem som berøres. Derfor må vi se sakene i forhold til hverandre, sier han.

Til nå har 200 mennesker meldt seg som aktuelle for erstatning. Disse sakene spenner fra mennesker som har opplevd invalidiserende overgrep til mennesker som bare så vidt har vært innom et barnehjem, understreker informasjonssjef Robert Rastad.

Både Strøm-Erichsen og Lillebergen er opptatt av å nå ut med informasjon til aktuelle søkere. Men å tilskrive direkte det enkelte barnehjemsbarn er betenkelig av personvernhensyn. Fristen for å søke er 31.12.2004.