Av Eva Nygaard Djordjevic, Monica Pisani Ekeli, Jorunn Lie, Adelheid Windedal, Karin Natås, Hilde Nyhamn, Sigrun Stavøstrand, Randi Hammer Boge, Ingunn Birkeland, Kristine Karlsen, Lisa Staff og Rita Bendiksen, for kommunejordmødrene i Bergen

Etter oppslaget i BT 15. august har vi hatt en storm av henvendelser fra gravide klienter. Dette er bekymrede kvinner som er dypt skuffet over at de kan bli frarøvet det føde-/barseltilbudet de ønsker seg. Som jordmødre deler vi kvinnenes bekymring. Vi deler deres forargelse også. Vi vil derfor få uttale følgende:

Dette må være det mest vanvittige forslaget vi har sett fremsatt på lang tid. En oppløsning av Storken som selvstendig enhet vil sette fødselsomsorgen i vår region tilbake med minst 10 år. Tiltaket vil også stride mot Verdens helseorganisasjon (WHO) sine anbefalinger vedrørende fødsels— og barselomsorg.

Vi kan verken forstå eller godta at denne populære og hjertevarme lille avdelingen ikke skal unnes livets rett. Har ikke Nord-Europas største fødeklinikk råd til å tilby friske fødekvinner den familievennlige lavkostenheten som Storken er? Tror sykehusets administrasjon og styre virkelig at det kan spares penger på å gjeninnføre en stor høyteknologisk føde-enhet med sprengt kapasitet? Vi vil i så fall få etterlyse hva slags konsekvensutredning som ligger til grunn her.

Over halvparten av de gravide som vi møter i helsestasjonen etterspør nettopp det som Storken tilbyr: En liten, oversiktlig avdeling med rolig atmosfære, minst mulig sykehuspreg, og personkontinuitet i oppfølgingen fra pleiepersonalet. Alle gravide vi møter ser positivt på at det i utgangspunktet foreligger valgmuligheter med hensyn til hvor man kan føde.

Vi mener å ha et godt grunnlag for å uttale oss på brukernes vegne, ettersom vi hvert år betjener rundt 2000 gravide i denne byen. 2 av 3 gravide innbyggere går til helsestasjonsjordmor i svangerskapet. Gjennom de 7 årene Storken har eksistert, har vi fått daglige tilbakemeldinger fra nybakte foreldre som har hatt svært positive erfaringer på Storken. Vi ser hva dette betyr for familiers helse og trivsel. Vi har også erfart at kvinner med spesielle behov, f.eks. fødselsangst, har fått særlig god hjelp og oppfølging på Storken.

For 10 år siden foregikk alle fødslene på KK i en stor fødeavdeling med sprengt kapasitet. Det var en situasjon som ikke var god for noen, verken friske eller syke fødekvinner, blivende fedre, eller jordmødre, leger og barnepleiere. Vi hilste fremskrittet velkommen da Storken åpnet i 1995. Siden den gang har Bergens kommunejordmødre fulgt ca. 10.000 gravide gjennom svangerskapet. Det inkluderer den individuelle valgprosessen for fødsel og fødested, samt seleksjon av de gravide som trenger medisinsk-faglig spesialistkompetanse. Vi gleder oss daglig over at det finnes gode og ulike alternativer for Bergens innbyggere med hensyn til fødsels- og barselomsorg. Vi vil understreke at Storken utgjør en helt nødvendig del av dette. På vegne av byens kvinner og barnefødende befolkning retter vi her den sterkest mulige oppfordringen til dere som er beslutningstakere for Haukeland sykehus i Helse-Bergen: Snu i tide! Vi vil beholde Storken!