Av Terje Søviknes,

fylkesordførerkandidat Hordaland Fremskrittsparti

Hordaland Fremskrittsparti mener at rike Olje-Norge bør investere noe mer i nødvendig infrastruktur som veier, broer, tunneler, rassikring, og bredbånd. Ved å flytte noen oljekroner fra passive aksjeinvesteringer i utlandet til realinvesteringer her hjemme, kan vi sikre arbeidsplasser og fremtidig verdiskapning. I dag er det flere tusen arbeidsledige anleggsarbeidere. Frp ønsker å få disse over fra passiv arbeidsledighetstrygd til aktivt, verdiskapende arbeid. Dette er investeringer i fremtiden! Dette er å «bygge landet»!

Ved fylkestingsvalget mandag sier Fremskrittspartiet:

 • JA til utbygging av kyststamveien E 39 Bergen-Stavanger, inkludert bro over Langenuen og parsellene Moberg-Svegatjørn og Svegatjørn-Rådal i Os
 • JA til nye gassferger i sambandet E 39 Halhjem-Sandvikvåg
 • JA til Jondalstunnel og Hardangerbru
 • JA til Ulrikstunnel, Ringvei Vest, utbedringer på søndre innfartsåre og andre større veiprosjekt i Bergen.
 • JA til ny fastlandsforbindelse til Sotra, ny vei til Hetlevik på Askøy, utbedring av tilførselsveier i Nordhordland, utbedring av RV 48 Tysse-Eikelandsosen, Halsnøysambandet og Austevollbrua
 • JA til utbedringsprogram for fylkesveibroene
 • JA til bedre vedlikehold og reasfaltering av fylkesveiene
 • JA til studentrabatt og ungdomskort på kollektive transportmiddel
 • JA til konkurransestimulering og anbud i kollektivsektoren
 • JA til alternativ innseiling til Bergen havn
 • JA til fristilling av Bergen Lufthavn, Flesland.
 • NEI til økt bruk av bompenger. Skal bompenger brukes må det kun skje i enkeltprosjekt, der innbyggerne i folkeavstemning har akseptert slik finansiering.
 • NEI til veiprising og piggdekkavgift.
 • NEI til prestisjeprosjektet bybane i Bergen. Ressursene bør heller brukes på utvidet busstilbud og egne kollektivtraseer på innfartsårene til Bergen.

Fremskrittspartiet satser på samferdsel. Mobiliser for et bedre veinett i Hordaland! Stem Fremskrittspartiet! Godt valg!