Av Torill Hatlebrekke Husebø, firebarnsmor med tre «Storken-barn»

Hos oss her i Bergen er det den fantastiske fødselsenheten Storken som står i fare for å nedlegges.

Som flergangsbruker av Storken reagerer jeg sterkt på dette. Omsorgen for de fødende, de nyfødte og familien settes tilbake i tid ved å fjerne denne flotte valgmuligheten for de gravide i Bergen. Forslaget om nedleggelse er rett og slett en skam. Det viser lite respekt for friske fødende som ønsker et alternativ til den store fødeavdelingen KK, og lite respekt for det praktfulle arbeidet som Storkens personale utfører sammen med de fødende og deres nærmeste.

Med den fødselspolitikk som Helse Bergen her signaliserer, kan vi jo prise oss lykkelig for at vi har satt fire barn til verden og sier oss fornøyd med det. På den måten slipper vi å plages med at noen mener de kan spare penger ved å fjerne denne unike, varme og ikke minst rolige fødeenheten. Vi har hatt tre ubeskrivelig flotte opplevelser på Storken — hva nå med dem som står i fare for å miste muligheten til å kunne velge?

Storken er unikt familievennlig! Den rolige atmosfæren som hersker på avdelingen, selv i hektiske perioder, gir livskvalitet til den nye familien fra første sekund. Mamma og pappa får anledning til å bli kjent med den lille i ro og fred - sammen. Vi har også fått hentet storesøster ved to anledninger - noe familierommene på Storken gir anledning til - det har betydd svært mye for henne og for oss! Personalet er alltid til stede dersom behovet er der - ellers får man all den ro og fred man ønsker.

Selv i gangen på Storken er det fredelig og godt - null stress! Motsetningen må være en opplevelse på KK barsel ved siste fødsel. Tre av de nyfødte på Storken skulle på ultralyd og vi var rimelig uforberedt på det lydnivået og det tempoet som hersket der oppe. En barnepleier kom trillende i full fart på fire nyfødte og hveste «HYSJ» til ett av barna som skrek av sine lungers kraft. Vi fra Storken stirret storøyde på dette - og på resten av det som vi opplevde som leven og uro. Det var godt å komme ned igjen på Storken - takknemligheten var stor for at de hadde hatt plass til oss der.

Vi unner alle vordende mammaer og pappaer muligheten til å oppleve Storkens ro og fred, og takker jordmødrene våre, barnepleiere og studenter som har bidratt til å gjøre de tre siste fødslene til store, gode opplevelser! Vi setter så stor pris på dere! Lykke til med Storkens fremtid!

Flere fødende burde få mulighet til å velge Storken som ramme rundt fødselen - ikke færre. Helse Bergen går rett og slett baklengs inn i fremtiden dersom Storken fjernes som en valgmulighet for Bergens fødende.

Oppfordringen til beslutningstakere i Helse Bergen blir derfor:

Bevar det unike og la mange flere barn komme på Storken!