I forbindelse med jubileet og den store markeringen har korpset søkt om å få benytte Skutevikstorget. Skutevikstorget, eller Fjæren, som var det lokale navnet er det stedet buekorpset tidligere brukte til eksersis og oppvisninger. Ut fra hensynet til trafikken er dette blitt avslått.

Tenk det, en 150 år gammel og livsfrisk tradisjon må vike på grunn av forhold til trafikkavviklingen de par-tre timene en slik jubileumsmarkering varer.

De senere års trafikk har gjort det umulig for korpset å eksersere på Skutevikstorget. Korpset har derfor for lengst trukket seg inn mellom husene i Skuteviken for å drive sin eksersis der. I det daglige kan den plassen for så vidt være grei nok.

Nå som det går mot det første 150-årsjubileum innenfor buekorpsbevegelsen blir dette litt for smålåtent.

Derfor er bønnen til politikere og andre myndighetspersoner som kan avgjøre dette: La Skutevikens Buekorps få markere sitt 150-årsjubileum på Skutevikstorget!

Vi er alle stolte over buekorpsene våre. Dette gjelder enten vi hører til det ene eller andre korpset. Buekorpsene er blant de virkelig store turistmagnetene her i Bergen. Med tanke på at Skutevikens Buekorps er det eldste burde det være en selvfølge at korpsets bønn blir hørt.

Hvor er dere buekorpsgutter, aktive så vel som gamlekarer? Si fra om at det ikke går an at det som er Buekorpsbevegelsens opphav blir avspist på en så knuslete måte. Dersom representanter fra de andre korpsene ikke lar sin røst høre i dette spørsmålet er det skuffende.

Neste gang kan det være deres eget korps som blir avspist på en liknende måte.

Hvor er de næringslivsinteresser som tjener sine penger på turisme? Ser ikke dere at buekorpsene med sitt særpreg er det mest særpregete i hele den bergenske flora av turistmål?

La oss alle gå sammen i et krav om at Skutevikens Buekorps får markere det første 150-årsjubileum på Skutevikstorget.