Etter alt det mediekjøret hun har vært og altså fremdeles blir utsatt for, skulle man nesten tro at det å forelske seg i en gutt som tilfeldigvis er Norges kronprins, var en verre forbrytelse enn noen annen.

Eva Lundgren finne det sågar opportunt å sammenlikne forholdet mellom Mette-Marit og kronprinsen med Clinton–Lewinsky-historien i sin iver etter å opplyse oss uvitende om «erotisk makt». Foruten å være (erotisert) kvinne, er vel også Mette-Marit et menneske.

Hvordan tror Eva Lundgren hun vil føle det om hun leser BT med den famøse overskriften? Var det ikke mulig å bruke eksempler fra historien for å belyse teorien? Eller kanskje Eva Lundgren kunne bruke seg selv som eksempel? Noen kunne kanskje være interessert i å vite om hun for eksempel «tenner nedover», siden det motsatte tydeligvis er noe man kan harselere over.

Ellers kan jo teorien om erotisert makt være interessant nok, særlig for dem som har professoral evne til å generalisere. Jeppe på Bjerget og Mester Erik passer vel ikke helt inn, eller?

En annen sak er at billedbruken virker noe gammeldags når Eva Lundgren skriver om «middelaldrende menn med stor mage og skallet isse». Vet hun ikke at skallete isser i dag først og fremst er å finne på unge menn? Hva kneippbrødet angår, så har det kanskje ikke det helt store draget på dagens kafédamer, men personlig mener jeg det fremdeles smaker for godt til å sammenliknes med en uinteressant sjel – den være seg mannlig eller kvinnelig.

KJARTAN KALDHOL