USAs ønske om kontroll over Irak er ikke av ny dato. Landet har lenge vært viktig ut fra en strategisk synsvinkel, særlig på grunn av dets oljeressurser. Men de siste 12 årene har USAs fremtreden vært særlig brutal. 100.000-200.000 irakere mistet livet under Golfkrigen. Det er nå solid dokumentert at USAs bruk av utarmet uran i prosjektiler har ført til en dramatisk økning i antallet blodkrefttilfeller, og at dette er medvirkende årsak til det alarmerende antall vanskapte barn som fødes i landet. Det aller mest groteske angrepet mot sivile irakere er imidlertid sanksjonene, som beregnes å ha kostet 1,5 millioner mennesker livet så langt. En kjent norsk journalist karakteriserte sanksjonene som det største folkemord siden Pol Pot.

Amerikansk utenrikspolitikk må imidlertid ses i en bredere kontekst om man skal forstå hva som nå skjer. USAs «engasjement» i Latin-Amerika, Afrika og Asia har voldt død over millioner av uskyldige mennesker. Mange minnes Vietnamkrigen. Den gang var det kommunismen man skulle frelse verden fra. Anslagsvis to millioner vietnamesere og 30.000 amerikanere måtte dø før USA trakk seg ut av Vietnam. Men listen over blodige intervensjoner er lang. Over et litt lengre tidsperspektiv har USA demonstrert sitt «engasjement» — med katastrofale konsekvenser - i land som Korea, Chile, Nicaragua, Indonesia, Grenada, Panama, Somalia ... her er bare noen nevnt. Sett i lys av en slik historie virker det nærmest absurd at det nå er nettopp USA som skal bombe Irak - i det godes tjeneste! Det er litt av en moralsk autoritet vi her har med å gjøre!

Det skulle ta sin tid før massemediene i NATO-Norge tok seg bryet med å fortelle at mennesker over hele verden er rasende på USAs imperiebygging. Situasjonen er imidlertid langt verre i USA, selve «frihetens land». Her marsjerer de korporative medieselskapene så til de grader i takt med statsadministrasjon og militærindustri. Historiebøker med et kritisk syn på amerikansk utenrikspolitikk blir hentet tilbake fra bokhandlerne, og tv-stasjonene blir presset til å droppe kontroversielle innslag. Mens den jevne amerikaner blir presentert for bomberomantikk på CNN, havner fredelige sosialistiske organisasjoner på terrorlister, og muslimer bosatt i USA blir arrestert i tusentalls.

Mange fortviler. Hva kan man gjøre - avmektig og liten som man gjerne føler seg - oppi galskapen? Den ene dagen hører vi at flere hundre tusen menneskeliv vil gå tapt i en ny krig mot Irak, og den neste dagen står det norske politiske etablissementet og følelsesløst gjentar den amerikanske retorikken om «krig mot terror» og «krig mot ondskapen». Det er ikke vanskelig å skjønne at det her er mektige krefter i sving.

Tiden er inne for at alle mennesker med tro på det gode hever stemmen og gir klar beskjed til makthaverne. Vi må mobilisere mot den planlagte krigen mot Irak. Om bare alle desillusjonerte sekstiåttere tok til gatene, skulle det bli litt av en manifestasjon! Noen forslag til aktiviteter: Ta opp emnet på din skole eller arbeidsplass, blant venner, gjennom leserbrev til lokalpressen. Let opp alternativ informasjon om krigen på internett (noen interessante nettsider kan være «International Answer», «Znet» og «Indymedia»). Bruk informasjonen til å informere media og politikere. Det finnes mange som har latt seg villede av krigspropagandaen - og det er på høy tid at fakta kommer på bordet! Og ikke minst: Få venner og kjente med deg på demonstrasjon 15. februar - den internasjonale aksjonsdagen mot krig. Løpesedler og plakater fås hos Antikrigsnettverket - som kan nås gjennom www.antikrig.no

Iraks folk har lidd nok!

Av Even Sandvik Underlid, 21 år og student