Gjennom Hagens enestående evner til å snakke så folk forstår, gjennom sin evne til å lytte til hva folk flest er opptatt av, hva de savner i samfunnet og hva de helst vil bli kvitt, har han og hans parti jevnt og trutt opparbeidet seg en solid posisjon i det norske folk. Ikke minst er Frps kriminal— og avgiftspolitikk noen av hovedårsakene til dette. Man skal heller ikke glemme hvordan de hele tiden har fortalt oss hva som ville bli konsekvensen av altfor slepphendt innvandringspolitikk. Og de fikk rett. Med bandeoppgjør og drap i Oslo, bl.a. som en følge av nettopp den norske snillismen og manglende evner til å sette effektive grense, burde det være soleklart for de fleste at nå må en etter hvert ta Carl I. Hagen og hans parti på alvor.

Hjemsending av kriminelle innvandrere som ikke er norske statsborgere, fengsling av hele gjenger hvor drapsmenn er feige nok til ikke å stå frem, dette er noe av den medisin som helt sikkert må til om ikke norske byer og tettsteder skal ende opp som kopier av New Yorks underverden. I Oslo er man på god vei til det.

Når så lokalpolitikere i Frp begynner å lage kvalme og tilstandene minner om mytteri overfor kapteinen, da synes jeg virkelig at de skal stikke fingeren i jorda og oppdage følgende: Det hadde ikke vært noe Frp i dag med over 20 prosent oppslutning i det norske folk om det ikke var for Carl I. Hagen og hans vilje og evne til å lede og inspirere, lytte og resonnere. At han ønsker ryddige og lojale forhold i partiet, er ikke mer enn rett og rimelig. Måtte han bare få medvind og oppmuntring til å stå på i enda flere år.

Nå er det på tide at mytteristene enten vandrer planken eller kommer til fornuft. Først da vil Frp få den arbeidsro og entusiasme partiet trenger for til høsten å kunne gå inn i et regjeringssamarbeid med for eksempel Høyre og KrF.

TERJE HAUGOM, BERGEN