Av landskapsarkitekt Endre Vik

Disse fotballbingene de har tradisjon for å bygge lengre sørpå, som på Kontinentet, der solen står høyere på himmelen enn hos oss, passer ikke her hvor solen står lavere på himmelen. Gresset får ikke lys og ligger i skygge av tribunene og det hele blir en fiasko.

Det er urimelig at idrettslag og fotballklubber skal måtte holde seg med private baner, med de betydelige investeringer og vedlikeholdskostnader det fører med seg. Det gir økonomien pustevansker.

Ved større anleggsutbygginger er det koordinering av operasjoner, som kan gi så store økonomiske gevinster at det er mulig å gjennomføre så store infrastrukturoperasjoner som dette vil være.

Tar en steinmassene fra Ringveg Vest, 1 million kubikkmeter, og fra Parkeringsanlegget i Fløyfjellet, senest utredet av Bergen Næringsråd ved NCC for 15.000 parkeringsplasser, 4 millioner kubikkmeter, og fyller dette i Store Lungegårdsvannet fra Nygård, mellom Florida og Fløen, får en 250 mål tomt gratis! Her kan Stadion-anlegget ligge, pluss det andre byen trenger av nyttige formål.

Et Olympia-anlegg med 8 løpebaner rundt gir avstand mellom tribunene slik at der kommer sol til gressmatten, så den kan oppnå ypperste kvalitet.

Gjennom hele forrige århundre er Store Lungegårdsvannet forsømt og er blitt behandlet som en pestbyll i bysamfunnet, med kloakkutslipp fra boliger og til og med Haukeland sykehus m.fl. Bossfyllinger har innskrenket vannspeilet og forsøplet det, fra både nord og sør, slik at den opprinnelige strandlinjen er intakt bare korte stykker på Fløen-siden og mellom Tonningsneset og Strømmen. Ingen kan hevde at byen trenger dette vannet, men vi trenger å ruste dette området opp, slik at vi kan være bekjent av at det er en del av vår by.

Det kan vi gjøre ved å forlenge Møllendalselven til Strømløpet ved Nygårdsbroen og føre Nygårdsparken rundt Florida og la den gå på begge sider av en laguneutforming av Møllendalselvens bredder til Fløen og Møllendal. For å gjøre det ekstra spennende og føre Nygårdsparken videre, kan vi spenne broer over denne forlengelsen av Møllendalsveien, av samme type som Michellangelo/Vebjørn Sand skal sette opp ved Norges Landbrukshøgskole på Ås.

Så vinner vi i tillegg over biltrafikken og forurensningen av Bergen sentrum. Putt 15.000 parkerte biler i Fløyfjellet og la sentrum betjenes av elektriske busser og innfør kjøreforbud for private biler.

Det er infrastrukturen som koster penger. Bergen, som har nesten alt, kan få det og ikke minst tilhørighet med det omland den er sentrum for, på denne måten.