Jeg antar at LO er interessert i å unngå at industriarbeidere i Hordaland mister arbeidet. Eller er det å strekke tilliten til LO litt vel langt?

Konkurranseutsatte arbeidsplasser flagges ut og legges ned som følge av høyt rentenivå, høy kronekurs og råflotte lønnsoppgjør. Rente og valuta påvirkes spesielt av veksten i lønnsnivå og av veksten i offentlige utgifter.

Regjeringen har lagt fram et meget stramt statsbudsjett, hvor offentlige utgifter kun øker med 0,5 prosent. (Men det er fortsatt en økning.) Et så stramt budsjett har medført tøffe prioriteringer.

I en slik situasjon, hvor hele innretningen i budsjettet er myntet på å unngå arbeidsledighet for blant annet LOs medlemmer i privat konkurranseutsatt sektor, så går altså LO til massivt angrep på budsjettets inndekningsforslag. LOs budskap er at regjeringen burde bruke mer penger til ulike gode formål i det offentlige.

Det er åpenbart at mange har problemer med å skjønne grunnleggende sammenhenger i norsk økonomi. Politisk og økonomisk forvirring gjør at mange tror det er mulig å øke offentlige utgifter, senke skatter og avgifter samt redde norske arbeidsplasser samtidig. Man kan ikke klandre vanlige folk for ikke å være helt oppdatert på makroøkonomi. LO derimot, har et rimelig stort sekretariat med mange ansatte som jobber med nettopp samfunnsøkonomi.

Derfor vet LO hva effekten av økte offentlige utgifter er for de ansatte i konkurranseutsatt industri. Men bryr LO seg egentlig om de konkurranseutsatte arbeidsplassene? Er det flertallet, de offentlige ansatte som nå prioriteres, mens de som jobber i hjørnestensbedriftene i Hordaland og konkurrerer med utenlandske bedrifter kan seile sin egen sjø?

DAG HÅKON MYRDAL, POLITISK VISEFORMANN I BERGEN HØYRE OG ANSATT I KONKURRANSEUTSATT PRODUKSJONSBEDRIFT